Gmina Kcynia
Powróć do: Gmina Kcynia

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Kcyńskie stowarzyszenia i kluby sportowe przeżywają prawdziwy boom. Przetrwały trudny czas pandemii, dzielnie mierzą się z przeciwnościami, rozwijają się, aktywnie działają na rzecz mieszkańców. W gminie Kcynia jest ich obecnie blisko 70, na ogólną liczbę 280 funkcjonujących w powiecie nakielskim. 

Swoje działania zawdzięczają liderom, czynnie zaangażowanym nie tylko w wymyślanie nowych inicjatyw, ale pozyskiwanie funduszy, które te pomysły fizycznie urealniają.

W celu ułatwienia tych działań oraz prostszego aplikowania o środki w ramach konkursów ofert, wprowadzamy nowe narzędzie jakim jest generator eNGO. 

Korzyści z aplikacji: 
Wyeliminowanie błędów
Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych związanych z harmonogramem oraz kompletności wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników na stronie).

Pełna cyfryzacja
Możliwość pełnej cyfryzacji procedur opiniowania i wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak konieczności wydruku ofert w przypadku korzystania z profilu zaufanego ePUAP.

Efektywna komunikacja
Ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Informacje systemowe generowane i wysyłane automatycznie przez aplikację.

Łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość
Możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji umożliwia pracę kilku osób nad tą samą ofertą/sprawozdaniem w tym samym czasie. Możliwość tworzenia szablonów i ich późniejszego wykorzystania.

Dostosowanie do zmian prawnych
Systematyczna aktualizacja pracy sytemu i jego dostosowanie do zmian legislacyjnych (procedury, wzory formularzy ofertowych, itd.)

Łatwy dostęp z dowolnego miejsca
Aplikacja Internetowa umożliwia dostęp do konta z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Wszystkie wersje ofert i sprawozdań zapisywane i przechowywane są na serwerach dzięki czemu.

Profesjonalne wsparcie techniczne i merytoryczne
Nasi najlepsi specjaliści zapewniają wsparcie techniczne i merytoryczne związane z korzystaniem z systemu, zarówno dla pracowników OAP i NGO.

Generator eNGO dostępny tutaj: 

www.kcynia.engo.org.pl