Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
18°C
Powróć do: Projekty unijne

Bliżej Wsi – Bliżej Ciebie

„Bliżej Wsi – Bliżej Ciebie” - rekrutacja kandydatów do projektu

 

Gmina Kcynia i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zapraszają do udziału w projekcie pn.  „Bliżej Wsi – Bliżej Ciebie”.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców Smoguleckiej Wsi poprzez realizację działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym działań integrujących z lokalną społecznością.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Poradnictwo psychologiczne obejmujące wsparcie grupowe i indywidualne,indywidualne, dzięki któremu uczestnicy będą mogli m.in. podnieść swe umiejętności komunikacyjne i adaptacji społecznej, wzmocnić samoocenę, poddani zostaną oddziaływaniu motywującemu do osobistej zmiany m.in. do pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, do działań na rzecz wspólnego dobra - rodziny i środowiska lokalnego. Przewiduje się 4 godziny konsultacji indywidualnych na osobę w trakcie trwania projektu oraz 14 spotkań w pracy z grupą po 4 godziny zegarowe.

2. Zajęcia ruchowe oraz piknik integrujący z lokalną społecznością

Zadanie ma na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców jak również wpłynie na poprawę stanu zdrowia uczestników.

2.1. Zajęcia ruchowe i edukacyjne w ramach Akademii Zdrowia - poradnictwo, edukacja zdrowotna w formie wykładów na temat zdrowego trybu życia i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.

W ramach niniejszego zadania udzielane będzie wsparcie indywidualne rehabilitanta lub fizjoterapeuty z uwzględnieniem osobistych problemów uczestnika. Specjalista przeprowadzi diagnozę uczestników i dostosuje zestaw ćwiczeń dla każdej z osób oraz udzieli porad na temat konieczności podjęcia ewentualnego leczenia. Zrealizuje wykłady poruszające zagadnienia dot. chorób cywilizacyjnych, zdrowej diety oraz podzieli się ciekawostkami dotyczącymi zagrożeń dla zdrowia we współczesnym świecie jak i promowania profilaktyki zdrowotnej w każdym wieku. Po każdym wykładzie odbędą się zajęcia usprawniające ruchowo, obejmować będą spacery nordic walking oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe na matach. Podział szczegółowy zajęć będzie zależał od kondycji uczestników projektu - to rehabilitant lub fizjoterapeuta po przeprowadzonej diagnozie dobierze formę aktywności dla grupy.

Kolejną formą oddziaływania w ramach Akademii Zdrowia będzie wykład specjalisty profilaktyki uzależnień z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych i od zachowań (uzależnienia behawioralne).

Udział w zadaniu zwiększy świadomość uczestników i pobudzi do utrwalania zdrowych nawyków, w tym aktywności ruchowej.

Zajęcia wykładowe i zajęcia ruchowe będą miały charakter otwarty - do głównej grupy uczestników (min. 9 osób) będą mogli dołączyć zainteresowani udziałem mieszkańcy wsi (ogółem grupa może liczyć 15 osób). Przewiduje się 14 spotkań x 4 godz. zegarowe z rehabilitantem lub fizjoterapeutą (1 godz. wykładu + 3 godz. zajęć ruchowych) i 1 spotkanie ze specjalistą profilaktyki x 3 godz. zegarowe.

Wspólne zajęcia ruchowe i wykłady w ramach Akademii Zdrowia maja zintegrować uczestników z lokalną społecznością i włączyć ją w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, jak i w działania mieszkańców, uwrażliwić na współczesne zagrożenia dla zdrowia, pogłębić świadomość na temat profilaktyki zdrowotnej (zapobieganie chorobom w ramach profilaktyki wczesnej i

pierwotnej - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka). Zajęcia mogą zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości.

 

2.2. Piknik integrujący z lokalną społecznością – będzie miał charakter otwarty, przewiduje się udział grupy głównej wraz z zainteresowanymi mieszkańcami wsi - liczba uczestników ogółem: 70 osób. Piknik trwał będzie 8 godzin zegarowych i obejmował będzie m.in.:

- Debatę na temat potrzeb mieszkańców Smoguleckiej Wsi: Psycholog zatrudniony w projekcie będzie miał za zadanie prowadzić i kontrolować przebieg debaty z uwzględnieniem skutecznych metod pracy z grupą. Piknik będzie czasem, kiedy to zgromadzeni mieszkańcy będą mogli wyrażać swoje opinie, oczekiwania i pomysły związane z przyszłością wsi, a wiec lokalnej społeczności, w tym wspólnych działań na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu. Debata trwać będzie 2 godziny zegarowe.

- Występy artystów profesjonalnych lub amatorów (min. 2 osoby),

- Gry i zabawy prowadzone przez animatora, poczęstunek w postaci ogniska lub grilla, dmuchany plac zabaw itp.

 

3. Organizacja wydarzenia kulturalnego – planuje się organizację kameralnego koncertu muzycznego (poezja śpiewana, opera lub operetka). Udział w wydarzeniu sprzyjać będzie integracji grupy, rozbudzaniu wrażliwości, uczuciowości wyższej, wzrostowi aktywności w życiu kulturalnym, może zainspirować uczestników do aktywności twórczej, rozwijania zainteresowań, do większej aktywności umysłowej.

4. Inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – przewidziano wyjazdy grupy głównej na 2 wizyty studyjne do miejsc zlokalizowanych na terenie powiatu nakielskiego, atrakcyjnych z punktu widzenia lokalnej kultury i historii, lub w których mieszkańcy wykazali się kreatywnością w tworzeniu lokalnych atrakcji, w rozwoju lokalnym realizowanym przez społeczność.

Wyjazd 1 do Nakła nad Notecią obejmujący rejs po rzece Noteć oraz wizytę w Muzeum Ziemi Krajeńskiej gdzie uczestnicy wezmą udział w lekcji muzealnej z zakresu etnografii i wiedzy o regionie „Poznaj swój region – lekcja muzealna o historii, tradycji i sztuce Krajny i Pałuk”. Udział w lekcji może zachęcić uczestników do udziału w aktywnościach lokalnych jak np. kółko hafciarskie czy zespół ludowy.

Wyjazd 2 do Rancza u Amadeusza będącego lokalną atrakcją obejmującą mini ZOO, po którym gospodarz oprowadzi gości urozmaicając pobyt pogadankami edukacyjnymi, posiłkiem z ogniska lub grilla oraz warsztatami garncarskimi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

A. Kryteria dostępowe:

a) uczestnik projektu nie jest/nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

b) zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR tj. miejscowości Smogulecka Wieś (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą),

c) spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji lub orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub osobą z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacji),

d) wiek 60 lat (rocznikowo) i powyżej – nie dotyczy osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej - nr PESEL),

e) korzystanie z pomocy społecznej – dotyczy osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji).

 

B. Kryteria punktowe - preferencje dla grup defaworyzowanych:

a) osoby z grupy defaworyzowanej – osoby starsze zamieszkujące Smogulecką Wieś (60 lat - rocznikowo i powyżej) lub dzieci i młodzież (do 25 lat włącznie) zamieszkujące Smogulecką Wieś – 2 pkt (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej - nr PESEL),

b) osoby spoza grupy defaworyzowanej – 1 pkt (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej - nr PESEL).

Wyjaśnienie: w odniesieniu do dzieci i młodzieży 2 punkty przyznaje się w przypadku osób z niepełnosprawnością, które mogą być rekrutowane do projektu bez względu na wiek (patrz kryteria dostępowe).

 

Planowana liczba uczestników tworzących grupę główną projektu: 9 osób.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych  punktów za kryteria punktowane, a w przypadku uzyskania przez zgłaszających akces do projektu tej samej ilości punktów – kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami znajdującymi się poniżej, na BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni i w biurze projektu mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych przez pracownika Ośrodka

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Kcyni lub pocztą na adres korespondencyjny: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia do dnia 05.03.2021 r. (włącznie).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Grantobiorcy.

Biuro projektu w Kcyni przy ul. Libelta 28 (89-240 Kcynia) czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00.

 

Jednocześnie informujemy o otwartym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 8 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w zrewitalizowanej świetlicy wiejskie w Smoguleckiej Wsi - Niestety spotkanie informacyjne zostało przesunięte na 12 lutego 2021 r. na godzinę 12.00 z powodu panujących warunków pogodowych.


Miejsca spotkań dostosowane będą do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji w celu odpowiedniego przygotowania miejsc spotkań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Dariusz Gozdek
tel.: 534 839 481
adres e-mail: empatia@mgops-kcynia.pl

 

Do pobrania:

1. Deklaracja uczestnictwa i formularz rekrutacyjny,
2. Oświadczenie uczestnika w zakresie danych osobowych,
3. Oświadczenie uczestnika dot. spełnienia kryteriów rekrutacji,
4. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
5. Karta rekrutacyjna do udziału w projekcie objętym grantem

 

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 39 120,20 zł, w tym: 36 920,20 zł ze środków EFS.

 

Osoby należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to m.in.:
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- osoby korzystające z PO PŻ.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja
Format: doc, 272 kB
Oświadczenie
Format: doc, 130.5 kB
Oświadczenie
Format: doc, 112.5 kB
Oświadczenie
Format: doc, 119.5 kB
Oświadczenie
Format: doc, 126.5 kB
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup