Gmina Kcynia
Powróć do: Promocja

Współpraca zagraniczna

22 sierpnia 2014 r. pomiędzy Gminą Kcynia a Gminą Doberlug-Kirchhain została podpisana umowa partnerska.

Historia kontaktów sięga roku 2013, kiedy to delegacja z Niemiec odwiedziła nasze miasto. Inicjatorem nawiązania kontaktów z jedną z niemieckich gmin był Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. W imieniu gminy Kcynia wstępne rozmowy prowadził już Starosta Nakielski Tadeusz Sobol podczas wizyt w - zaprzyjaźnionym z Powiatem Nakielskim – niemieckim powiecie Elbe-Elster. Jedną z gmin tego powiatu była gmina Doberlug-Kirchhain, której przedstawiciel w osobie wiceburmistrza Freda Richtera przybył do Kcyni 7 lutego 2013 r. Rewizyta nastąpiła w styczniu 2014 r. W dniach 9-11 stycznia 2014 r. delegacja z Kcyni w składzie: Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling, Maciej Maciejewski Kierownik Referatu Obsługi Urzędu, pracownik promocji Anna DudaNowicka oraz tłumaczka Rozalia Wencel przebywała w mieście Doberlug-Kirchhain na roboczej rewizycie. 28 lutego 2014 r. Rada Miejska w Kcyni podjęła Uchwałę Nr XLVI/440/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nawiązania współrpacy partnerskiej między Gminą Kcynia a Gminą Doberlug-Kirchhai. 22 sierpnia 2014 r. miało miejsce historyczne wydarzenia dla Gminy Kcynia. Oto nasza gmina zyskała zagranicznego partnera. To pierwsze miasto partnerskie dla naszej gminy. Pomysł nawiązania partnerskich stosunków z zagranicznym miastem to jeden z priorytetów Burmistrza Kcyni Piotra Hemmerlinga, który wraz z objęciem stanowiska burmistrza w 2010 r. zapowiedział działania w tym kierunku. Dzięki wsparciu Powiatu Nakielskiego i Starosty Tadeusza Sobola udało się nawiązać rozmowy z jedną z gmin niemieckiego powiatu Elbe-Ester, z którym to od 15 już lat współpracuje powiat nakielski.

Gmina Doberlug-Kirchhain położona jest w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster, z którym od 1999 r. współpracuje Powiat Nakielski. Dwumiasto Dobrelug-Kirchhain powstało z połączenia w 1992 r. dwóch miast: Doberlug i Kirchhain. Wśród istotnych obiektów wymienić można m.in. odrestaurowany renesansowy pałac Doberlug oraz unikatowe muzeum białoskórnictwa. Nieopodal miasta znajdują się liczne atelier. W mieście działają koła łowieckie, wędkarskie i gildia strzelców. Miasto ma swoją straż pożarną. Działają tam szkoły podstawowe, średnie oraz gimnazja będące odpowiednikiem liceum ogólnokształcacego oraz związki sportowe. Znajduje się tutaj basen kryty. Miasto znajduje się na trasie połączeń kolejowych Berlin-Drezno i Cottbus-Lipsk. Nawiązanie współpracy jest efektem kontaktów zapoczątkowanych przez przedstawicieli Powiatu Nakielskiego i Elbe-Elster oraz późniejszych spotkań. Gminę Kcynia delegacja z Niemiec odwiedziła 7 lutego 2013 r.  Rewizyta nastapiła w dniach 9-11 stycznia 2014 r. .Zachęcamy do obejrzenia strony internetowej Doberlug-Kirchhain http://www.doberlugkirchhain.de/.

UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY GMINAMI: DOBERLUG-KIRCHHAIN A KCYNIĄ PODPISANA DNIA 22 SIERPNIA 2014 R.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała
Format: pdf, 378.01 kB