Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
17°C

Czas na wniesienie uwag do 8 marca! Wczoraj odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia

Ocena 0/5

Gmina Kcynia przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia.  W dniu wczorajszym tj. 22 lutego w Urzędzie Miejskim w  Kcyni miało miejsce spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Wcześniej, 19 lutego 2024 r. odbyło się także spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiające zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Spotkanie otwarte miało na celu przybliżenie mieszkańcom istoty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kolejnymi etapami procedury planistycznej oraz uprawnieniach przysługujących mieszkańcom w tym zakresie.  Spotkanie otwarte było jednym z kilku obowiązków jakie nakłada na gminę wywołanie uchwały intencyjnej w sprawie uchwalania mpzp umożliwiającego lokalizację oze. Wcześniej na stronie internetowej www.kcynia.pl, BIP,  w miejscu projektowanych inwestycji zostały umieszczone obwieszczenia dotyczące przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia. O fakcie podjęcia uchwały intencyjnej powiadomione zostały również pobliskie gminy (Żnin, Szubin, Wapno, Gołańcz).


Teraz ważnym dla mieszkańców terminem jest 8 marca 2024 r. Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do Burmistrza Kcyni na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@kcynia.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umkcynia/skrytka, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 8 marca 2024 r. 
Wzór formularza (wniosku do aktu planowania przestrzennego) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakładce zagospodarowanie przestrzenne: https://bip.kcynia.pl/1689/378/wzor-wniosku-do-aktu-planowania-przestrzennego.html 

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. 

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest m.in. wskazanie nowych terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym: elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, a z treścią uchwały, która została w tym zakresie podjęta, można zapoznać się na stronie: 
https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1590/378/przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html 

Na terenie naszej gminy spełniając wymóg art. 7 ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.), w uzasadnieniu dołączanym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wskazuje się parametry planowanej inwestycji: 
- maksymalna liczba elektrowni wiatrowych - 43 szt., 
- maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej - do 250 m, 
- maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami - do 202 m.

Należy podkreślić, że na obecnym etapie wyznaczane są granice terenów w naszej gminie przeznaczone do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego lokalizację odnawialnych źródeł energii, w tym: elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii. Po rozpatrzeniu wniosków (które przypominamy można składać do 8 marca) kolejnym krokiem będzie sporządzenie projektu mpzp, w którym określone zostanie proponowane przeznaczenie terenu (np. o funkcji mieszkaniowej, usługowej,  oze), a  na dalszym etapie, po uzgodnieniach z odpowiednimi organami, zostanie wyłożony do publicznej wiadomości. Na etapie wyłożenia będzie również dopuszczona możliwość złożenia uwag do projektu.  Ostatnim etapem będzie podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia tego planu.

plakat

spotkanie

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup