Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
17°C

Prawdopodobnie to była przedostatnia sesja Rady w tej kadencji. Ważne tematy dotyczące sytuacji w rolnictwie.

Ocena 0/5

 26 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej, którą poprowadził Przewodniczący Jan Kurant. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił p.f. Burmistrza Kcyni Rafał Heftowicz. Nim to nastąpiło za współpracę podziękowano byłemu Komendantowi Komisariatu Policji w Kcyni kom. Bartłomiejowi Pałubickiemu oraz oficjalnie powitano nowego Komendanta – kom. Roberta Handzlika. Link do osobnego artykułu. 

W swoim sprawozdaniu Burmistrz wspomniał m.in. o spotkaniu organizacyjnym dot. wojewódzkich obchodów 80. rocznicy bitwy od Monte Cassino, które zostały zaplanowane na dzień 20 maja w Kcyni, podpisanej umowie na modernizację świetlicy w Łankowicach, spotkaniu z władzami Powiatu Nakielskiego w kwestii prowadzenia ZST w Kcyni i przekazania tej szkoły powiatowi. Prawdopodobnie nastąpi to z dniem 1 stycznia 2025 r.  Poza tym zorganizowano Dzień Sołtysa w Laskownicy, odbyło się posiedzenie wspólne komisji Rady w kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uczestniczyli także przedstawiciele firm, które są zainteresowane OZE na terenie naszej gminy. 18 marca odbyło się także spotkanie z rolnikami, podczas którego zapoznaliśmy się z postulatami przedstawionymi przez rolników. Wręczono również powierzenia stanowisk dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie i ZST. Burmistrz wspomniał o spotkaniu w sprawie połączeń kolejowych, które odbyło się w Nakle. 

W dalszej kolejności informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kcyni przedstawił odchodzący Komendant kom. Bartłomiej Pałubicki. Sprawozdanie z realizacji zadań zakresu wspierania rodziny za 2023 r. przedstawił Dariusz Gozdek z MGOPS w Kcyni. Informacja i sprawozdanie są dołączone do niniejszego artykułu. 

Interpelacje radnych:

- Mirosław Pezacki – wnioskował, aby przy przygotowywaniu mpzp, uwzględnić uwagi mieszkańców, by nie ograniczać rozwoju budownictwa mieszkalnego czy rozbudowy gospodarstw;

- Tomasz Świerc – pytał o odpowiedź w sprawie wcześniej zgłoszonej przez niego interpelacji dotyczącej podstaw odwołania p. W. Niemczyka oraz odpowiedzi od Wód Polskich na Jego interpelację. 

Następnie przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał przewidzianych w porządku sesji. Ważną kwestią była przegłosowana uchwała dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r., dzięki której m.in. zwiększono dotację na wymianę źródeł ciepła.  Radni podczas dzisiejszej sesji zwiększyli kwotę w budżecie gminy na rok 2024 r. z 30 000 zł na 70.000 zł przeznaczaną na wymianę źródeł ciepła. Dzięki temu 14 wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski we wcześniej ogłoszonym przez gminę naborze, zostanie przyznana dotacja. Przypomnijmy, że wynosi ona aktualnie 5000 zł.

Kolejną uchwałą był ta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych. Na tej podstawie, w przypadku planowanego przez Powiat przejęcia szkoły z dniem 1 stycznia 2025 r., Gmina Kcynia przez najbliższe 3 lata będzie przekazywała 250.000 zł rocznie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności ZST.   

Podczas sesji przyjęto także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Kcynia w 2024 r. 

Kolejną uchwałą podjętą podczas sesji była - w sprawie  przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie. Z dniem 1 września 2024 r. przekształca się Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie na Szkołę Podstawową im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie. Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie ma na celu:
- zapewnienie uczniom optymalnych warunków nauki,
- w budynku szkolnym w Chwaliszewie znajduje się odpowiednia liczba klas lekcyjnych, przestronny korytarz szkolny oraz sala gimnastyczna. W tych warunkach możliwa jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wszystkich uczniów szkoły w jednym budynku oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz spędzania przerw międzylekcyjnych. Niniejsza uchwała jest konsekwencją Uchwały Nr LXXIII/528/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w piśmie z dnia 8 lutego 2024 r. Zgodnie z art. 89 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2023.900 z późn.zm.) - Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. 

W wolnych wnioskach oddano głos przedstawicielom rolników, którzy przybyli na sesję. W ich imieniu głos zabrał m.in. Tomasz Bagnerowski, który mówił o pomyśle obniżenia podatku rolnego przez Radę Miejską w Kcyni. 

Jak poinformował p.f. Burmistrza skierowano pismo do Ministerstwa z prośbą o informację o możliwości rekompensaty gminom utraconego dochodu w momencie np. obniżenia stawki podatku rolnego.  Kolejni rolnicy, którzy przybyli na sesję mówili o trudnej sytuacji rolników, o "Zielonym ładzie" i jego konsekwencjach, o konieczności podejmowania działań oddolnych, by zwrócić uwagę rządzących na problemy wsi.

Tomasz Świerc wnioskował o szerszą akcję informacyjną dot. skutków "Zielonego ładu" i tego z czym to się wiąże. 

Jan Kurant:  Patrzymy na gminę jako całość, na realizację zadań, które są zaplanowane w budżecie.

Alicja Woźniak apelowała:  Nie uzdrowimy tej sytuacji umorzeniem jednej czy drugiej raty. Trzeba działać w tym kierunku, aby uświadamiać społeczeństwo, co to znaczy „Zielony ład”.  

Nasz protest chcemy zacząć od naszej gminy, by nas usłyszeli tam wyżej – podkreślali rolników. Aby góra zauważyła co tu się dzieje na dole. Chodzi o uświadamianie ludzi o konsekwencjach „Zielonego ładu”. Aby nasza gmina dała sygnał do Warszawy co się dzieje w rolnictwie - postulowali rolnicy. 

Zbigniew Witczak wspomniał o sytuacji w ogrodnictwie, która nie miała takich lobbujących środowisk jak teraz rolnictwo. W pełni się zgadza z postulatami rolników, dlatego popiera działanie ukierunkowane na wywieraniu wpływu na rządzących w kwestii odpowiednich regulacji. 

Mateusz Stachowiak: Problem jest systemowy, obniżka raty czy zwolnienie to nie załatwia sprawy. Jako gmina możemy pisać pisma i prosić, aby zmienić przepisy. To możemy zrobić. 9 czerwca w wyborach do europarlamentu  trzeba się zastanowić kogo tam wybieramy. 

Mirosław Pezacki – wnioskował, aby wysłać pisma do Premiera Donalda Tuska i Ministra Finansów o tej sytuacji. 

Po dokonaniu odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zakończono sesję. Podjęte uchwały będą wkrótce dostępne na BIP Gminy Kcynia. 

zdjęcie

zdjęcie

sesja

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup