Gmina Kcynia
Powróć do: Projekty unijne

„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni przystępuje do realizacji projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”. Projekt realizowany jest przez Powiat Nakielski, Gmina Kcynia jest jego partnerem.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni będą uczestniczyć w kursach, wyjazdach studyjnych i płatnych stażach. W najbliższych dniach ZST w Kcyni przeprowadzi proces rekrutacji uczniów do poszczególnych form wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZST w Kcyni. Informacje także w załączonych materiałach. 

*********************************

plik

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Nakielski informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”, nr projektu: FEKP.08.15-IP.02-0004/23, nr naboru: FEKP.08.15-IP.02-004/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 22.02.2024 r. r. 

Planowany okres realizacji: 02.01.2024 r. – 30.09.2025 r. 

Partnerzy projektu: 

·         Powiat Nakielski

·         Gmina Kcynia

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

·         Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, 

·         Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,

·         Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,

·         Zespół Szkół Technicznych w Kcyni. 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Nakielski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF - IP. W latach 2018-2021 Powiat Nakielski realizował, w partnerstwach projekty zakładające podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzednich przedsięwzięć i ogromną korzyść dla szkół zawodowych, Powiat Nakielski podjęł decyzję o współpracy w działaniach na rzecz szkolnictwa zawodowego z Gminą Kcynia, która jest organem prowadzącym szkołę zawodową na terenie powiatu nakielskiego, w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 126 kursów zawodowych, 85 staży, 8 wyjazdów studyjnych do zakładów pracy, warsztaty tematyczne oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt IT.  Projekt będzie miał na celu podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli kadry merytorycznej oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji uczniów ze szkół zawodowych. 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Nakielski informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”, nr projektu: FEKP.08.15-IP.02-0004/23, nr naboru: FEKP.08.15-IP.02-004/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF-IP

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 22.02.2024 r. r. 

Planowany okres realizacji: 02.01.2024 r. – 30.09.2025 r. 

Partnerzy projektu: 

·         Powiat Nakielski

·         Gmina Kcynia

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

·         Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, 

·         Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,

·         Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,

·         Zespół Szkół Technicznych w Kcyni. 

 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Nakielski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF - IP. W latach 2018-2021 Powiat Nakielski realizował, w partnerstwach projekty zakładające podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzednich przedsięwzięć i ogromną korzyść dla szkół zawodowych, Powiat Nakielski podjęł decyzję o współpracy w działaniach na rzecz szkolnictwa zawodowego z Gminą Kcynia, która jest organem prowadzącym szkołę zawodową na terenie powiatu nakielskiego, w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 126 kursów zawodowych, 85 staży, 8 wyjazdów studyjnych do zakładów pracy, warsztaty tematyczne oraz wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt IT.  Projekt będzie miał na celu podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli kadry merytorycznej oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji uczniów ze szkół zawodowych. 

https://www.facebook.com/SzkolaZawodowaSwiadomymWyborem

 

Pliki do pobrania:

Ulotka (2).png
Format: png, 732.98 kB
Ulotka (1).png
Format: png, 1.86 MB
PLAKAT.png
Format: png, 1.59 MB