Gmina Kcynia
Powróć do: Dostępny urząd

Realizacja działań

W Urzędzie Miejskim w Kcyni została zainstalowana pętla indukcyjna, która ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych. Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego  wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta. Pozwala to wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia. Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników, a ich ilość nie wpływa na jakość przekazu. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, gdyż cewka odbiorcza jest wbudowana w aparat słuchowy.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B”.

Głównym celem projektu jest poprawienie komunikacji pomiędzy osobą słabosłyszącą, korzystającą z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego, a obsługującym ją urzędnikiem.

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu, pomimo iż są użytkownikami aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, często mają problemy w komunikowaniu się. Mitem jest, że „im głośniej mówimy, tym lepiej jesteśmy rozumiani przez osobę słabosłyszącą”, ponieważ osoby niedosłyszące zazwyczaj nie potrzebują głośnego sygnału. Dla nich ważne jest wyeliminowanie lub zredukowanie wszelkich zakłóceń, a w szczególności pogłosu, które aparat lub implant również wzmacnia, przez co utrudnia rozumienie mowy. Aby osoba słabosłysząca mogła odbierać sygnał dźwiękowy z pętli indukcyjnej musi korzystać z aparatu słuchowego bądź implantu ślimakowego, posiadającego cewkę indukcyjną.

Mamy nadzieję, że to udogodnienie wpłynie na poprawę obsługi osób słabosłyszących, które załatwiają sprawy w urzędzie i ułatwi komunikację z urzędnikami.

Oznakowanie pętli indukcyjnej (grafika w załączeniu)

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Kcyni w siedzibie ul. Rynek 23 (docelowo również przy ul. Dworcowej 8 (filia)) zamontowany został system Call-Hear. Jest to system wzywania pomocy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma.

System ułatwia zatem dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Ponadto, zamontowany w newralgicznych miejscach budynku, umożliwia błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.

Osoby niewidome są coraz częściej aktywne zawodowo, w coraz większym stopniu uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym, uczą się i studiują. Wiele instytucji i organizacji otwiera się na ich potrzeby. Problemem jest panujące przekonanie, że dostosowanie otoczenia do potrzeb inwalidów wzroku jest skomplikowane i kosztowne. Nie jest tak. Najlepszym na to przykładem jest niedrogi system Call-Hear. Firmy, instytucje i organizacje, które ów system zamontują, staną się przyjazne i dostępne dla wszystkich.

 

Wszystkie drzwi znajdujące się w obu siedzibach urzędu, oznakowane zostały tabliczkami brajlowskimi, dzięki którym osoby niewidome będą mogły łatwiej zorientować się w budynku.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B”.

W obu lokalizacjach urzędu zostały zamontowane plany tyflograficzne, obrazujące rozkład pomieszczeń w UM w Kcyni wraz z tłumaczeniem na język brajla.

Najprostszym systemem pomagającym zorientować się w nieznanej nam przestrzeni są systemy tabliczek informacyjnych. Nie są one jednak wystarczające w miejscach o skomplikowanej strukturze przestrzennej i wszędzie tam, gdzie chcemy pokazać w jaki sposób trafić do szukanego miejsca. Opisanie brajlem numerów biur to za mało na przykład w gmachu urzędu. Osoby widzące korzystają z planów budynków i tym właśnie dla osób niepełnosprawnych są plany tyflograficzne.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B”.

W grudniu 2022 roku, Gmina Kcynia zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, współfinansowanego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach grantu zakupiona została pętla indukcyjna do lokalizacji Urzędu przy ul. Dworcowej 8, system YourWay Plus beacon, jak również zapewniona została na stronie Internetowej www.kcynia.pl informacja o zakresie działalności jst w polskim języku migowym https://kcynia.pl/informacja-o-dzialalnosci-urzedu-w-pjm-polskim-jezyku-migowym.html.

Czym jest system YourWay? 

Frima Altix na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych opracowała system YourWay. Dzięki niemu osoby niewidome i słabowidzące będą mogły łatwiej poruszać się w skomplikowanej przestrzeni miasta (m.in. znaleźć interesujący budynek, przystanek komunikacji publicznej), jak również w obiektach użyteczności publicznej (znaleźć wejście, wyjście, interesujący pokój, windę), a także odnaleźć miejsca, które zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aby korzystać z systemu potrzebny jest telefon komórkowy wyposażony w aplikację YourWay. Aplikacje można bezpłatnie. Gdy osoba niewidoma z uruchomionym telefonem znajdzie się w pobliżu nadajnika Yourway, zasygnalizuje on swoją obecność. W zależności od wersji nadajnika, telefon otrzyma informacje tekstową lub nadajnik sam się odezwie. Mogą to być komunikaty z informacjami merytorycznymi (stoisz przed obrazem „Bitwa pod Grunwaldem”, jest to obraz Matejki)  lub nawigacyjnymi – stoisz przed budynkiem, jesteś w holu głównym, po prawej stronie znajduje się winda. Wystarczy zainstalować kilkanaście takich nadajników w budynku, aby stał się on przyjazny dla osób z dysfunkcją wzroku!

Aplikacja YourWay to nie tylko nawigacja po obiektach, to także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, wystarczy wpisać miasto, do którego chce się wybrać, a Your Way wyświetli obiekty, które są przystosowane i na jakie przystosowania możemy liczyć np. Nowy teatr w Warszawie, posiada mapy tyflograficzne i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą dodawać użytkownicy systemu ale także ich właściciele, to od Państwa zależy, czy Państwa obiekt będzie dostępny i czy będzie w bazie YourWay! Zachęcamy Państwa do przystosowania swojego obiektu i dodania go do bazy YourWay!

System YourWay jest użyteczny także dla osób pełnosprawnych, które szukają informacji. Nadajnik może być tzw. tablicą ogłoszeniową, oprócz informacji nawigacyjnych, może przekazywać wszelkie ważne informacje takie jak na przykład: godziny otwarcia, telefony, ogłoszenia, czy inne ważne treści.

W Urzędzie Miejskim system działa na każdym piętrze oraz przed wejściem do obiektu. 

330159407_1414393499387930_2535113439759414702_n 

fgfdgfdgf 

 

 

Pliki do pobrania:

Przegląd procedur ZARZĄDZENIE
Format: pdf, 1.02 MB