Gmina Kcynia

Wykaz NGO Gmina Kcynia

https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/ewidencje/

EWIDENCJE NGO PROWADZONE SĄ PRZEZ STAROSTĘ NAKIELSKIEGO (ORGANIZACJE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ):

Na stronie powiatu znaleźć można aktualne wykazy:

Stowarzyszenia zwykłe

Uczniowskie Kluby Sportowe

Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej

Klubu sportowe w formie stowarzyszenia

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS

Kult fizyczna w KRS

OSP

Wszelkie zmiany dotyczące powyższych ewidencji prosimy zgłaszać do Wydziału Rozwoju na adres:

emilia.marach@powiat-nakielski.pl, tel. 52 386-66-29.

https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/ewidencje/