Gmina Kcynia
Powróć do: Oświata

Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni Szkoła Branżowa I Stopnia Technikum kształcące w dwóch zawodach: informatyk i ekonomista Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta
Dyrektor: Katarzyna Kluczyńska
Dane teleadresowe: ul. E. Jurczyka 3, 89-240 Kcynia e-mail: zespol.szkol@onet.eu tel. (52) 589-37-37 www.zstkcynia.pl