Gmina Kcynia
Powróć do: Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI 2018-2023
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni
Urszula Stachowiak 

Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od godziny 15.00 do 16.00 w Biurze Rady, pokój 103 Urzędu Miejskiego w Kcyni. W sprawach pilnych można kontaktować się pod numerem telefonu 695 347 251. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur w ostatni wtorek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 16.00 w Biurze Rady, pokój 103 Urzędu Miejskiego w Kcyni. 

Skład Rady Miejskiej w Kcyni VIII kadencji:
 
Jan Kurant  Przewodniczący Rady Miejskiej
Urszula Stachowiak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Monika Wołyńska

Magdalena Wyczańska-Jabłkowska

Mirosław Pezacki 

Mateusz Stachowiak

Zbigniew Witczak

Alicja Woźniak

Ewa Tomaszek

Dorota Czerwińska

Tomasz Świerc

Tadeusz Lepper

Ryszard Korbal

Elwira Florek

Łukasz Szczepański.