Gmina Kcynia
Powróć do: Oświata

Rejestr żłobków i klubów dzieciecych

Informujemy, że rejestr żłobków i klubów dziecięcych, prowadzony przez Burmistrza Kcyni na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 poz. 157 ze zm.) jest dostępny pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow