Gmina Kcynia
Powróć do: Mieszkaniec

Profil zaufany

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Profil Zaufany można założyć przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Urząd Miejski w Kcyni dołączył do Punktów Potwierdzających założenie Profilu Zaufanego. Czynności potwierdzenia można dokonać w godzinach pracy Urzędu, w jego siedzibie przy ul. Rynek 23.

Do czego przydaje się Profil Zaufany? Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.: - Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US, - Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, - Zgłosić utratę dokumentu tożsamości, - Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, - Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: m.in. Karta Dużej Rodziny, świadczenia rodzicielskie, - Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl