Gmina Kcynia
Powróć do: Dostępny urząd

Pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością

  • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na bazie umowy zawartej w dniu 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Kcynia a Polskim Związkiem Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 3; 85-029 Bydgoszcz,
  • Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty, aby tłumacz był dla Państwa dostępny. Osoba do kontaktu: Ewa Hałas koordynator dostępności, tel. 52 589 37 30, e-mail: ewa.halas@kcynia.pl
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o pomoc tłumacza języka migowego  nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.