Gmina Kcynia

Wzory druków

UWAGA! NOWE WZORY DRUKÓW DLA SEKTORA NGO Prezentujemy aktualną ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - jako NOWE obowiązujące od dnia dzisiejszego tj. 1 marca 2019 r.

Pliki do pobrania:

KARTA ZGODY RODO
Format: docx, 24.9 kB
KARTA INFORMACYJNA
Format: docx, 32.3 kB
OPIS FAKTURY/RACHUNKU
Format: doc, 27 kB
WKŁAD RZECZOWY
Format: docx, 13.13 kB
WOLONTARIAT
Format: doc, 34 kB
Wzór oferty
Format: doc, 51.74 kB
Instrukcja wypełniania oferty
Format: pdf, 121.94 kB
Sprawozdanie
Format: doc, 36.04 kB
Uproszczona oferta
Format: docx, 21.53 kB
Sprawozdanie uproszczonej oferty
Format: docx, 18.31 kB
Umowa
Format: doc, 63.68 kB