Gmina Kcynia
Powróć do: Dostępny urząd

GRANT PFRON "DOSTEPNY SAMORZĄD"

Do Urzędu Miejskiego w Kcyni dotarł schodołaz SANO LIFTKAR PTR 130kg / 160 kg zakupiony w ramach projektu "Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. 

Urządzenie mobilne -idealne dla użytku domowego oraz budynków użyteczności publicznej, służy dla ułatwiania poruszania się po schodach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Udźwig w standardzie 130 kg, można wybrać opcje ze wzmocnieniem, wówczas udźwig możliwy do 160 kg. 

Bardzo łatwy demontaż poszczególnych części. Po pełnym naładowaniu akumulatora potrafi pokonać aż 50 pięter ! Zwrotność schodołazu jest ponadczasowa z uwagi na jego wąski promień skrętu daje nam możliwość, której nie posiada żaden inny schodołaz na rynku. Idealnie sprawdza się na wąskich schodach. ! Posiada 2 prędkości oraz maksymalny kat nachylenia przy pokonywaniu schodów wynosi 35 stopni. Idealnie sprawdza się nie tylko we wewnątrz, ale również na zewnątrz. 

Zdecydowane zalety schodołaza: 

- elektroniczne zabezpieczenie przez przeciążeniem !

- system czujnika nachylenia

- mikroprocesory układ sterowania

- zintegrowany system diagnostyczny

- zasięg do 50 pięter

- dioda wskazująca kierunek ruchu

- awaryjny przycisk STOP

************************

 

Gmina Kcynia otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostosowanie Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, Umowa nr DSG/0062 zawarta 15.11.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach grantu zakupiona zostanie pętla indukcyjna, system YourWay Plus beacon, jak również zapewniona zostanie na stronie Internetowej www.kcynia.pl informacja o zakresie działalności jst w polskim języku migowym.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakłada na administrację publiczną, zapewnienie na stronie internetowej danej instytucji, informacji o zakresie jego działalności, w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Wymogiem, zgodnie z zapisami ww. ustawy, jest umieszczenie na stronie www, informacji o zakresie działalności danej jednostki, które będzie przedstawiona w polskim języku migowym. Dla osób głuchych pisany język polski, jest de facto językiem obcym. Nie zawsze rozumieją one informacje przekazywane na piśmie. Dlatego niezbędne jest zapewnienie informacji o podstawowym zakresie działalności podmiotów publicznych w polskim języku migowym.

14 sierpnia 2019 roku Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał Ustawę o Dostępności. Zgodnie z nią, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem podmiotów publicznych.

W odpowiedzi na ww. ustawę, firma Altix na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych opracowała system YourWay. Dzięki niemu osoby niewidome i słabowidzące będą mogły łatwiej poruszać się w skomplikowanej przestrzeni miasta (m.in. znaleźć interesujący budynek, przystanek komunikacji publicznej), jak również w obiektach użyteczności publicznej (znaleźć wejście, wyjście, interesujący pokój, windę), a także odnaleźć miejsca, które zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aby korzystać z systemu potrzebny jest telefon komórkowy wyposażony w aplikację YourWay. Aplikacje można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS. Gdy osoba niewidoma z uruchomionym telefonem znajdzie się w pobliżu nadajnika Yourway, zasygnalizuje on swoją obecność. W zależności od wersji nadajnika, telefon otrzyma informacje tekstową lub nadajnik sam się odezwie. Mogą to być komunikaty z informacjami merytorycznymi (stoisz przed obrazem „Bitwa pod Grunwaldem”, jest to obraz Matejki)  lub nawigacyjnymi – stoisz przed budynkiem, jesteś w holu głównym, po prawej stronie znajduje się winda. Wystarczy zainstalować kilkanaście takich nadajników w budynku, aby stał się on przyjazny dla osób z dysfunkcją wzroku!

Aplikacja YourWay to nie tylko nawigacja po obiektach, to także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, wystarczy wpisać miasto, do którego chce się wybrać, a Your Way wyświetli obiekty, które są przystosowane i na jakie przystosowania możemy liczyć np. Nowy teatr w Warszawie, posiada mapy tyflograficzne i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą dodawać użytkownicy systemu ale także ich właściciele, to od Państwa zależy, czy Państwa obiekt będzie dostępny i czy będzie w bazie YourWay! Zachęcamy Państwa do przystosowania swojego obiektu i dodania go do bazy YourWay!

System YourWay jest użyteczny także dla osób pełnosprawnych, które szukają informacji. Nadajnik może być tzw. tablicą ogłoszeniową, oprócz informacji nawigacyjnych, może przekazywać wszelkie ważne informacje takie jak na przykład: godziny otwarcia, telefony, ogłoszenia, czy inne ważne treści.

Pętla indukcyjna ma za zadanie pomóc osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw urzędowych.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta. Pozwala to wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia. Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba użytkowników, a ich ilość nie wpływa na jakość przekazu. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć aparat słuchowy na tryb indukcyjny (z trybu M na T). System jest bezobsługowy, nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia, gdyż cewka odbiorcza jest wbudowana w aparat słuchowy. Gmina Kcynia nie posiada pętli indukcyjnej w lokalizacji ul. Dworcowa 8.

Pliki do pobrania:

PLAKAT
Format: docx, 373.43 kB