Gmina Kcynia

Podczas sesji Rady Miejskiej świętowano 30-lecie samorządu terytorialnego

Ocena 0/5

28 maja odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Podczas sesji, poza stałymi punktami obrad, zaakcentowano również jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego. Trwająca pandemia pokrzyżowała plany związane z organizacją uroczystej sesji, która zgodnie z planami miała się odbyć 3 czerwca.

Sesję poprzedziła Msza św. w intencji samorządowców i samorządu, którą w kościele pw. WNMP odprawił ks. kan. Michał Kostecki. Podczas sesji okolicznościowe wystąpienie z okazji jubileuszu wygłosił Przewodniczący Jan Kurant, który m.in. podziękował wszysktim samorządowcom. Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy Radni wszystkich kadencji i wszystkich szczebli samorządu, Panowie Burmistrzowie byli i obecnej kadencji, Panie  i Panowie Sołtysi, Przewodniczący rad osiedli oraz pracownicy samorządowi. W tym doniosłym dniu 30-lecia samorządu terytorialnego przyjmijcie serdeczne słowa podziękowania za pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, za trud i wysiłek,  za zaangażowanie w rozwój naszego regionu kujawsko-pomorskiego, naszego miasta i gminy.  Życzę Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym oraz pracy zawodowej i  społecznej, którą z woli mieszkańców sprawujecie. Niech  nasza wspólna praca  w harmonijnym współdziałaniu  ze wszystkimi  organami państwa, województwa, powiatu i gminy  służy  krok po kroku,  z dnia na dzień, z roku na rok dalszemu rozwojowi naszego miasta i gminy,  naszym mieszkańcom  i nam samym.  Patrzmy zawsze w przyszłość  z optymizmem,  wiarą i nadzieją, że wspólnie  pokonamy wszelkie trudności,  pozostawimy po sobie trwały i wymierny ślad  w rozwoju naszego miasta i gminy - podkreślił Przewodniczący Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                          

Następnie głos zabrał Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. 27 maja 1990 r. weszła w życie uchwalona 8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie terytorialnym. Idea samorządności jest immamentną cechą współczesnych państw demokratycznych. Porządek prawny takich państw przewiduje możliwość aktywności społeczeństw poprzez działalność samorządową. Lokalne wspólnoty w naszych Małych Ojczyznach, sprawiają, iż każdy z nas mieszkańców  jest żywotnie zainteresowany ich rozwojem.  Ten rozwój jest szczególnie istotny w sferze bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji. Właśnie te zadania, będące tak czułym elementem zainteresowania mieszkańców, wykonuje wraz z nimi na ich rzecz i dla ich dobra samorząd gminny. To rozwój prawdziwej samorządności w Polsce  był jednym z istotnych warunków umożliwiającym wejście w roku 2004 r. naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tej daty otworzyły się nowe możliwości rozwojowe i inwestycyjne w ramach funduszy unijnych dla samorządów w Polsce. Również i nasza gmina, jej mieszkańcy, korzystają z tych możliwości czego przykładem jest m.in. budowa dróg lokalnych, chodników, placów zabaw, świetlic, kanalizacji, ronda, oświetlenia, miejsc rekreacji, organizacja wydarzeń kulturalnych czy wzbogacanie bazy edukacyjnej. Nie sposób wymienić wszystkich ważnych osiągnięć, które miały miejsce w minionym 30-leciu.   To efekt pracy wielu pokoleń, wielu rad miejskich, burmistrzów,  samorządowców, sołtysów, przewodniczących rad osiedli, a także organizacji, stowarzyszeń i wielu innych struktur - podkreślił Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.   

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządówców. Przedstawiono również prezentację multimedialną prezentującą składy poszczególnych rad ( w załączeniu do artykułu poniżej).  To namiastka uroczystości, która zgodnie z planami odbyć się miała w naszej gminie 3 czerwca.

W dalszej części realizowano już pozostałe punkty sesji. Radnym aktualnej kadencji wręczono okolicznościowy gadżet - filiżankę, która trafi z czasem do wszystkich radnych i  burmistrzów z 30-lecia funkcjonowania samorządu.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Prezentacja
Format: pdf, 2.16 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności