Gmina Kcynia
Powróć do: Programy

Gminny Program Rewitalizacji

Kcynia opracowała aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji, która stanowi realizację zaleceń Urzędu Marszałkowskiego oraz wprowadza zmiany do listy głównych projektów rewitalizacyjnych. Dokument uzyskał pozytywną opinię IZ RPO W K-P pod kątem spełniania cech i elementów programów rewitalizacji. Dokument, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kcyni, został przyjęty w dniu 30 stycznia 2020 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Kcyni Nr XVIII/160/2020). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem (dostępny w załączniku). Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje największe nasilenie problemów społecznych jak: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość lub niski poziom edukacji. Dodatkowo obszar można uznać za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości), środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne (np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny obiektów budowlanych). Na podstawie analizy obiektywnych wskaźników do rewitalizacji wyznaczono Osiedle II w Kcyni (ul. Poznańska, Dworcowa, Rynek, Szubińska, Cmentarna, Młyńska, Libelta, Strażacka, Kasztanowa, Sądowa, Ogrodowa, Nowa, Gliniana, Ceglana, Parkowa, Farna) oraz miejscowości Smogulecka Wieś, Tupadły, Chwaliszewo oraz Grocholin.

Pliki do pobrania:

Gminny Program Rewitalizacji
Format: pdf, 2.2 MB
Uchwała Rady Miejskiej
Format: pdf, 2.02 MB