Gmina Kcynia
Powróć do: Bezpieczeństwo

Policja

KOMISARIAT POLICJI W KCYNI ul. Zielona 5, 89-240 Kcynia tel. 47 75 24  110 (sekretariat). Wszelkie, szczegółowe informacje na stronie: http://www.naklo.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k38/kontakt/komisariat-policji-w-s/84897,Komisariat-Policji-w-Kcyni.html