Gmina Kcynia
Powróć do: Gospodarka odpadami

Podmiot odbierający odpady komunalne

Podmiot odbierający odpady komunalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Stacja przeładunkowa w Rozwarzynie.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Transport zmieszanych odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch

Sikorowo 25a, 88-101 Inowrocław

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów

ProNatura Spółka Z O.O.

ul. Ernesta Petersona 22

85-862 Bydgoszcz

Transport i zagospodarowanie bioodpadów

„REMONDIS BYDGOSZCZ” Spółka z o.o.,

ul. Inwalidów 4, 85-749 Bydgoszcz

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

ul. Dworcowa 15 - wjazd od ul. Nakielskiej

            89-240 Kcynia

Podmiot prowadzący PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

ul. Nakielska 9

89-240 Kcynia

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Ul. Dworcowa 15-wjazd od ul. Nakielskiej

            89-240 Kcynia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek               od godz. 15.00 do godz. 18.00

Środa                          od godz. 12.00 do godz. 15.00

Piątek                         od godz. 12.00 do godz. 15.00