Gmina Kcynia
Powróć do: Gospodarka odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Książeczki do opłaty śmieciowej. W związku z przejęciem obowiązków od 1 lipca 2013 r. przez Gminę Kcynia, dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami, przypominamy o obowiązku wnoszenia zadeklarowanych opłat z tego tytułu do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni: Bank Spółdzielczy w Kcyni Nr 40 8166 0009 2001 0000 0198 0020. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa Burmistrz Kcyni podjął decyzję o druku książeczek wpłat dotyczących ww. opłaty śmieciowej. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarski Nieruchomościami przygotował książeczki wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłata śmieciowa”. Książeczki można odbierać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, pokój 3.

 

STAWKI OPŁAT OD 1 MARCA 2022 r .

LICZBA OSÓB

Stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku.

1

30,00

28,00

2

60,00

56,00

3

90,00

84,00

4

120,00

112,00

5

150,00

140,00

6

165,00

153,00

7

180,00

166,00

8

195,00

179,00

9

210,00

192,00

10

225,00

205,00

11

240,00

218,00

12

255,00

231,00

13

270,00

244,00

14

285,00

257,00

Pliki do pobrania:

Druk przelewu
Format: doc, 166 kB
Druk przelewu
Format: pdf, 236.2 kB