Gmina Kcynia
Powróć do: Gospodarka odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Książeczki do opłaty śmieciowej. 

W związku z przejęciem obowiązków od 1 lipca 2013 r. przez Gminę Kcynia, dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami, przypominamy o obowiązku wnoszenia zadeklarowanych opłat z tego tytułu do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny nr rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa Burmistrz Kcyni podjął decyzję o druku książeczek wpłat dotyczących ww. opłaty śmieciowej. Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarski Nieruchomościami przygotował książeczki wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłata śmieciowa”. Książeczki można odbierać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, pokój 3.

Stawka opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

36,00 złotych miesięcznie od 1,2,3,4,5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

18,00 złotych miesięcznie za 6 i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

144,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku w wysokości 3,00 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

STAWKI

Pliki do pobrania:

druk przelewu SMIECI 2024.doc
Format: doc, 173 kB
druk przelewu SMIECI 2024.pdf
Format: pdf, 204.27 kB