Gmina Kcynia
Powróć do: Seniorzy/emeryci

Kcyńska Rada Seniorów

Kcyńska Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr XVI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała w załączeniu.

26 października 2021 r.  odbyło się zebranie wyborcze kandydatów zgłoszonych do Kcyńskiej Rady Seniorów. Rada ta została powołana na mocy Uchwały Nr XVII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Niestety czas pandemii nie pozwolił na wcześniejsze wybory. 26 października dokonano wyboru 9-osobowego składu Kcyńskiej Rady Seniorów, pierwszej w historii. Skład Kcyńskiej Rady Seniorów: Irena Borzych, Sabina Bucoń, Wanda Częstochowska, Maria Dubiel, Stanisław Kulig, Janina Paszkiewicz, Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak, Maria Wełnicka, Maria Żołądkiewicz. 

 W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w naszej gminie, coraz większą aktywnością tych osób na różnych polach działania (mamy m.in. Klub Aktywnego Seniora czy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zasadnym było powołanie Rady Seniorów, która umożliwi budowanie dialogu, partnerstwami integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Życzymy powodzenia w działalności! 

I sesja Kcyńskiej Rady Seniorów odbędzie się 18 listopada

Burmistrz Kcyni zwołuje I sesję Kcyńskiej Rady Seniorów, która odbędzie się

18 listopada  2021 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Proponowany porządek obrad I sesji:

1.         Otwarcie sesji przez Burmistrza Kcyni.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Ślubowanie członków Rady.

4.         Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

5.         Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.         Wybory Przewodniczącego Kcyńskiej Rady Seniorów:

1)        zgłaszanie przez członków Rady kandydatów na Przewodniczącego Kcyńskiej Rady     

            Seniorów

2)        przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady

3)        podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Kcyńskiej Rady Seniorów

7.         Przejęcie przez Przewodniczącego Kcyńskiej Rady Seniorów prowadzenia dalszej

            części  obrad sesji.

8.         Wybory Wiceprzewodniczącego Kcyńskiej  Rady Seniorów:  

1)        zgłaszanie przez członków Rady kandydatów na Wiceprzewodniczącego Kcyńskiej     

            Rady Seniorów

2) przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Kcyńskiej Rady  Seniorów.

9.         Wolne głosy.

10.       Zakończenie sesji.

 

 

Pliki do pobrania:

Uchwała
Format: pdf, 582.84 kB