Gmina Kcynia
Powróć do: Kontakt

Dane teleadresowe

URZĄD MIEJSKI 
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, NIP 558-10-00-859
e-mail: urzad@kcynia.pl 
GMINA KCYNIA
UL. RYNEK 23, 89-240 KCYNIA, NIP 558-18-00-979, 
REGON 092350872
NUMER TELEFONU 52 589 37 20  
(po zgłoszeniu się operatora można odsłuchać komunikat,
poczekać na połączenie z obsługą lub wybrać numer wewnętrzny)
   

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA KCYNI

 Rafał Heftowicz

 SEKRETARIAT 

52 589 37 20

 rafal.heftowicz@kcynia.pl

SKARBNIK GMINY

EDYTA SZCZUREK

 POKÓJ 005  wewnętrzny 103  edyta.szczurek@kcynia.pl

SEKRETARZ GMINY

RAFAŁ HEFTOWICZ

 POKÓJ 213    rafal.heftowicz@kcynia.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU 
MONIKA KACZMAREK

POKÓJ 006

 wew. 104

monika.kaczmarek@kcynia.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (ROO)   

 

KIEROWNIK

Andrzeja Ćwiklińska

 P. 105

 wew. 124

 andrzeja.cwiklinska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. KADR

 Dominika Jaworska

  P. 211  wew. 120 dominika.jaworska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY

Gabriela Kalka

 P.  209  wew. 119  gabriela.kalka@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. EWIDENCJI 

Paulina Czerwińska

 P. 105  wew. 108  ewidencja@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Mirosław Kordyś

Dawid Woźniak

 P. 009  wew. 105

 mirekk@kcynia.pl

dawid.wozniak@kcynia.pl

 

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

Beata Witkowska

 P. 204

 wew.114

 beata.witkowska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OC.

Waldemar Borzych 

 P. 202  wew. 113  waldemar.borzych@kcynia.pl 
 

STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH

Marlena Niedbalska

 P.  105  wew. 108  marlena.niedbalska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. KANCLEARYJNYCH I GOSPODRACZYCH

Monika Kamińska

 P. 103  wew. 107  monika.kaminska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH

Anna Hawro

 PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA (PARTER)    

STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

Oliwia Balfanz

P.  103  wew. 107  

ROBOTNIK GOSPODARCZY (SPRZĄTACZKI)

Agata Szymańczak 

Barbara Nieciejewska

     
 

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Tomasz Brzeziński

     

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY (RF)   

KIEROWNIK 

Magdalena Szczepaniak

 p. 108

 wew. 111

 ksiegowosc@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU

Ewa Karczewska

 

p. 003

 

 wew. 101

 

podatki@kcynia.pl

 

 

STANOWISKO DS. PODATKOWYCH

Irena Brągiel

Wioletta Duliba

Patrycja Pazderska

 P.  003

p. 003

p.004

 wew. 101

wew. 101

wew. 102

irena.bragiel@kcynia.pl

 

wioletta.duliba@kcynia.pl

 

 

STANOWISKO DS. FINANSOWYCH

Hanna Komorowska

Bożena Siwiak

Katarzyna Gawryszak

Jagoda Martenka

 

P.  004

P. 106

p. 106

p. 106

 

wew. 102

wew. 109

wew. 109

wew. 109

 

finanse@kcynia.pl

bozena.siwiak@kcynia.pl

katarzyna.gawryszak@kcynia.pl

jagoda.martenka@kcynia.pl 

 

STANOWISKO DS. PŁAC

Sylwia Królczyk

P. 108  wew. 111  sylwia.krolczyk@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

 Justyna Kral-Karczewska

P. 106  wew. 104  justyna.kral-karczewska@kcynia.pl

STANOWISKO DS. EWIDENCJI I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI

Patrycja Kołos

P. 004  wew. 102  patrycja.kolos@kcynia.pl

 

     

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (RI)   

KIEROWNIK 

Aleksandra Dzięciołowska

 P. 212  wew. 121  aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marcin Narewski

 P. 206  wew. 116

 przetargi@kcynia.pl

 

STANOWISKO DS NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Katarzyna Niedbalska

 P. 207  wew. 117  katarzyna.niedbalska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Joanna Wysocka

Aleksandra Stachowiak

 P. 206

 

wew. 116

 

 planowanie@kcynia.pl

joanna.wysocka@kcynia.pl

STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA

Anita Gryczka

 P. 208  wew. 118  anita.gryczka@kcynia.pl

STANOWISKA DS. DROGOWNICTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Łukasz Jachim

 P. 208  wew. 118  lukasz.jachim@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA INWESTYCJE

Tomasz Hałas

 p. 206  wew. 116  tomasz.halas@kcynia.pl

STANOWISKO DS. INWESTYCJI KOMUNLANYCH

Ewa Pawlak 

p. 208

 wew. 118

ewa.pawlak@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Iwona Lemiesz


 p. 207  wew. 117  iwona.lemiesz@kcynia.pl

REFERAT EDUKACJI, PROMOCJI, SPORTU I KULTURY (RE)   

 

KIEROWNIK 

Rafał Woźniak

 P. 201  wew. 112  rafal.wozniak@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. KULTURY, OŚWIATY I EWIDENCJI ZABYTKÓW

Justyna Makarewicz

 P. 205

 wew. 115

 justyna.makarewicz@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCYJNEJ

 Anna Duda-Nowicka

 P. 205  wew. 115  promocja@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PROMOCJI ZDROWIA

Ewa Hałas

 P. 205  wew. 115  ewa.halas@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. SPORTU

Ryszard Hanioszyn

 P. 209

 wew. 114

TEL. 661 452 391

 ryszard.hanioszyn@kcynia.pl
GŁÓWNY KSIĘGOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 
Ewa Nowak 
 p. 101 A  wew. 123  ewa.nowak@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

Iwona Marciniak

Maria Janeczko

Tomasz Wiejaczka

 P.101

p. 101

p.101

 wew. 123

wew. 123

wew. 123

 iwona.marciniak@kcynia.pl

maria.janeczko@kcynia.pl

tomasz.wiejaczka@kcynia.pl

 

STANOWISKO DS. PŁAC

Honorata Pezacka

Milena Mazur

 P.101A

p. 101A

 wew. 123

wew. 123

 honorata.pezacka@kcynia.pl

milena.mazur@kcynia.pl

 URZĄD STANU CYWILNEGO    

 

Kierownik USC

Beata Pietruszewska

 P. 107  wew. 110  beata.pietruszewska@kcynia.pl

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (RR)

FILIA UM UL. DWORCOWA 8

   
 

KIEROWNIK 

Anna Pawlak

 P 4 A  wew. 303  nieruchomosci@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Aleksandra Jurek

 P. 4  wew. 302  aleksandra.jurek@kcynia.pl

STANOWISKO DS. OCHRONY PRZYRODY I ENERGII ODNAWIALNEJ  

Katarzyna Marks

 P. 4  wew. 302  lesnictwo@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 

Adam Kaczmarek

 P. 5    ochronasrodowiska@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. ROLNCITWA I SPRAW KOMUNALNYCH

Michał Wolff

 P. 3  wew. 301  rolnictwo@kcynia.pl

STANOWISKO DS. GEODEZYJNYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Paula Popiela

 P. 5  wew. 304 paula.popiela@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Piotr Mantych

 P. 3  wew. 301  piotr.mantych@kcynia.pl

POMOC ADMINISTRACYJNA

Zuzanna Majchrzak

 P. 3  wew. 301  zuzanna.majchrzak@kcynia.pl
 

STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 

Julia Wieza

 P. 4  wew. 302  julia.wieza@kcynia.pl

SPÓŁKA WODNOMELIORACYJNA

     

MARIA KULIG

ROMAN KULIG