Gmina Kcynia
Powróć do: Ochrona środowiska

CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu "CZYSTE POWIETRZE" mieści się w siedzibie  REFERATU ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PRZY  UL. DWORCOWEJ 8.

Gmina Kcynia przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Głównym celem i założeniem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

– wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe

– zakup i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u.

– inne instalacje odnawialnych źródeł energii ( m.in. pompy ciepła gruntowe lub pompy ciepła powietrze-woda, czy mikroinstalacje fotowoltaiczne)

–  termomodernizację budynków w tym : ocieplenia przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej jak i drzwiowej.

Więcej informacji na temat realizacji Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni. Tutaj działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Wszelkie informacje o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 239
- liczba zawartych umów 219
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć 122
- kwota wypłaconych dotacji 2 697 045,38  zł
(dane za II kwartał 2023)

 

 

baner