Gmina Kcynia

Turniej Tenisa Stołowego by uczcić pamięć o Powstańcach Wielkopolskich

Ocena 0/5

V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  o Puchar Burmistrza Kcyni  z okazji obchodów 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r., obchodów 105. Rocznicy walk  z formacjami niemieckiego okupanta – zaborcy na Froncie Północnym Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 między Kcynią a Łabiszynem w dniach od 21 stycznia   do 18 lutego 1919 r. i obchodów 105. Rocznicy  Bitwy Powstania Wielkopolskiego pod Kcynią w dniach 2-3 lutego 1919 r.W niedzielę 11 lutego 2024 r. od godz. 9.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej  im. Jana Czochralskiego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 12  został przeprowadzony pod patronatem Burmistrza Kcyni i Rady Miejskiej w Kcyni V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Kcyni  z okazji obchodów 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r., obchodów 105. Rocznicy walk z formacjami niemieckiego okupanta – zaborcy na Froncie Północnym Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 między Kcynią a Łabiszynem w dniach  od 21 stycznia  – 18 lutego 1919 r. i obchodów 105. Rocznicy  Bitwy Powstania Wielkopolskiego pod Kcynią w dniach 2-3 lutego 1919 r. Zawody uroczyście otworzył Pan Rafał Woźniak, kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni. 

Po otwarciu zawodów delegacja złożyła wiązanki biało czerwonych kwiatów na grobie pomniku Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 r. na Cmentarzu Parafialnym w Kcyni i przy pomniku poświęconym Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 r. na Rynku w Kcyni.  

Do rywalizacji w Turnieju przystąpiły 64 zawodniczki i zawodnicy z następujących miejscowości: Barcin, Białośliwie, Bożejewiczki,  Budzyń,  Bydgoszcz, Cekcyn, Damasławek, Inowrocław, Kruszwica, Mrocza, Nakło nad Notecią, Osielsko, Panigródz, Pakość, Paterek,  Samsieczno, Suchary, Witkowo, Występ, Zielonczyn, Żnin i z Gminy Kcynia. Grano w kategoriach: Szkoła  Podstawowa do 15 lat życia OPEN,  Junior(ka)/Senior(ka) OPEN.

Turniej poświęcony obchodom 105. Rocznicy  wybuchu Powstania Wielkopolskiego  1918/1919  i pamięci Powstańców, Polskich Patriotów, uczestników narodowego zbrojnego zrywu niepodległościowego przebiegał w atmosferze patriotycznej zadumy i sportowej rywalizacji. Przyniósł  zawodnikom i kibicom widowiskową grę przy stołach do tenisa i niesamowite sportowe wrażenia. Zawody dostarczyły uczestnikom zawodów wiele satysfakcji  sportowej  i emocji  ze sportowej rywalizacji przy stołach do tenisa .

Na Turnieju obowiązywały przepisy PZTS. Grano systemem gry pucharowym do trzech wygranych setów każdy mecz. Sędziowanie główne i prowadzenie zawodów: Marek Sobczak, Grzegorz Kowalski, Ryszard Hanioszyn. Obsługa techniczna zawodów Beata Plewa, Ryszard Hanioszyn.

KLASYFIKACJA  końcowa i nagrody:
Kategoria Szkoła Podstawowa do 15 roku życia OPEN
I miejsce Zuzanna Kwaśniewska– dyplom, puchar, Słuchawki, Mikrofon, Kubek termiczny;
II miejsce Izabela Szoch  – dyplom, puchar, Słuchawki, Mikrofon, Kubek termiczny;
III miejsce  Jakub Kieca – dyplom, puchar, Słuchawki, Mikrofon, Kubek termiczny.

Kategoria Junior(ka)/ Senior(ka)  OPEN
  I   miejsce  Karol Belter – dyplom, puchar, Głośnik Blutu;  
 II   miejsce  Wiktoria Kowalska  – dyplom, puchar, Głośnik Blutu;
III  miejsce Kamil Mańkowski – dyplom, puchar, Drukarka HP.

Wśród uczestniczących w zawodach z poza miejsc I-III zajętych na zawodach została wylosowana nagroda rzeczowa Radio Eltra, którym została za udział w zawodach  obdarowana zawodniczka Ada Rydlewska.       
W imieniu Burmistrza Kcyni na podsumowaniu okolicznościowego V Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego  o Puchar Burmistrza Kcyni  z okazji obchodów 105. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. Pan Rafał Woźniak, Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni i prowadzący zawody złożyli gratulacje wszystkim zawodniczkom i zawodnikom uzyskanych w rywalizacji sportowej wyników oraz wręczyli puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie przez zawodników miejsc  I, II i III w swoich kategoriach.   Wręczono również wylosowaną nagrodę rzeczową Radio Eltra Adzie Rydlewskiej za udział w zawodach.        
Sędziowanie główne i prowadzenie zawodów: Marek Sobczak, Grzegorz Kowalski, Ryszard Hanioszyn. Obsługa techniczna zawodów Beata Plewa, Ryszard Hanioszyn. Zawody zorganizował Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni.   

Zapis historyczny działań na Froncie Północnym Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. pomiędzy Kcynia a Łabiszynek w dniach 21 styczeń 1919 r. a 18 luty 1919 r.     

3 lutego 2024 r. przypadła 105. Rocznica zwycięskiej  Bitwy Powstania Wielkopolskiego przeprowadzonej pod Kcynią  w dniach 2 - 3 lutego 1919 r. - Kcynią określaną wówczas  jako „brama do Wielkopolski”.  

W drugiej połowie stycznia i pierwszej lutego 1919 roku ze szczególnym natężeniem walka była prowadzona na froncie północnym, pomiędzy Kcynią i Łabiszynem. Odżyła więc rola tego kierunku jako kluczowego dla utrzymania zdobyczy powstania w ogóle. Dla przełamania polskiej obrony Niemcy przewidzieli około 3 tysiące dobrze uzbrojonych i wyposażonych żołnierzy. Uderzając między Kcynią i Łabiszynem, zamierzali dokonać wyłomu w obronie powstańców i wedrzeć się w głąb Wielkopolski, w kierunku Gniezna.  Niemcy zamierzali przerwać polską obronę, zdobywając trzy główne miejscowości- bazy: Kcynię, Szubin i Rynarzewo. Było to celowe działanie, gdyż 3 tysiące ludzi, którymi von Belov dysponował (de facto liczebnie był to zaledwie pułk piechoty o składzie bojowym, w dodatku niejednorodny i pod względem wartości dość znacznie odbiegający od formacji regularnej), nie było w stanie przeprowadzić ofensywy na rozciągniętym froncie o szerokości ponad 25 kilometrów. Zajęcie głównych miejscowości w tym rejonie pozwalało na utworzenie własnych baz do dalszego natarcia w kierunku Gniezna, a ponadto dawało gwarancję bezpieczeństwa zaplecza w razie udanego włamania.        
Wywiadowi polskiemu w porę udało się uzyskać informacje o planach strony niemieckiej. Dowódca frontu północnego ppłk Kazimierz Grudzielski miał zatem czas na przygotowanie obrony. W tym celu zagrożony obszar podzielono na siedem odcinków:

– pierwszy odcinek, inowrocławski –  dowódca  ppor. Paweł Cyms,         
– drugi odcinek, łabiszyński oraz       
– trzeci odcinek, szubiński, pod wspólnym dowództwem kapitana  Jana Tomaszewskiego,
– czwarty odcinek, kcyński –  dowódca podporucznik Konrad Golniewicz,          
– piąty odcinek, margoniński –   dowódca podporucznik Maksymilian  Bartsch,           
– szósty odcinek,  chodzieski – dowódca por. Włodzimierz Kowalski,      
– siódmy odcinek,  czarnkowski  -  dowódca  podporucznik  Michał  Zenkteler.

W świetle planów niemieckich najbardziej zagrożone były pierwsze cztery odcinki.

Stosunek sił był dla powstańców bardzo niekorzystny. Na jednego powstańca przypadało trzech żołnierzy niemieckich, ponadto występowała duża dysproporcja w uzbrojeniu 
i wyposażeniu w broń maszynową i artylerię. Poprawa nastąpiła 21 stycznia, gdy front północny został wzmocniony kompanią ciężkich karabinów maszynowych (dowódca ppor. Józef Trawiński) i oddziałem artylerii (dowódca  ppor. Edmund Zagrodzki). Ponadto powstańcy wykorzystali czas, dany im przez przeciwnika, na inżynieryjne zabezpieczenie obrony i wzmocnienie osłony przepraw w Antoniewie i Dębionku. Nie znano dokładnie kierunków uderzeń niemieckich, zatem przygotowano się na ewentualność prowadzenia obrony ruchowej, kładąc duży  nacisk na zorganizowanie odpowiednio silnych odwodów. Wreszcie strona polska postanowiła przejąć inicjatywę i zająć szereg punktów terenowych oraz miejscowości, co utrudniłoby Niemcom rozwinięcie natarcia. Zgodnie z tym planem 22 stycznia kpt. Jan Tomaszewski i ppor. P. Cyms zajęli  Brzozę – wkrótce jednak trzeba się było stamtąd wycofać, wskutek kontrakcji batalionu Grenzschutzu stanowiącego w planach niemieckich pierwszą grupę uderzeniową w przewidywanej operacji. Ta sama grupa, po zajęciu Brzozy, wyruszyła na Antoniewo. Natarcie batalionu kpt. Justa, zdecydowanie prowadzone, przy wsparciu ognia artyleryjskiego, początkowo odniosło skutek, a broniąca tego odcinka kompania barcińska opuściła zajmowane stanowiska.  Szykujący się do uderzenia na Nową Wieś batalion Grenzschutzu został powstrzymany dopiero ogniem ciężkiego karabinu maszynowego Feliksa Dziennika i wspartym ogniem armat  kontratakiem kompanii ppor. Tadeusza Fabiana, stojącej dotychczas w odwodzie.         
W dniu 23 stycznia Niemcy przekroczyli Noteć w okolicy Rudy – ale zostali odparci. Odtąd też walka na całym odcinku frontu od Kcyni do Łabiszyna zamieniła się w serię lokalnych potyczek, prowadzonych przez powstańców ze zmiennym szczęściem. Dopiero między 
28 i 30 stycznia Niemcy kolejno wprowadzili do akcji wszystkie cztery grupy. Wtedy też doszło do ciężkich walk w rejonie Nowej Wsi.         
1 lutego Niemcom udało się ponownie sforsować Noteć, zająć Szubin, Rynarzewo i Łachowo. W tej sytuacji postanowiono wykonać kontratak na Rynarzewo siłami trzech kompanii:
– dowodzonej przez podporucznika Tadeusza Fabiana: wzdłuż szosy Szubin - Rynarzewo,
– kompanii dowodzonej przez podporucznika Władysława Wleklińskiego i plutonowego Wincentego Plucińskiego: na Rudy–Florentynowo–Rynarzewo,   
– dowodzonej przez ppor. Józefa Dratwińskiego: na Dębionek.   
Walki o Rynarzewo toczyły się  2 i 3 lutego; miejscowość ta kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Ostatecznie sukces przypadł w udziale stronie polskiej.         
3 lutego bardzo pomysłowo powstańcy bronili Kcyni. Udało się nie tylko zatrzymać ogniem natarcie Niemców, lecz także oskrzydlono przeciwnika, zmuszając batalion mjr. von Meisela do odwrotu, z dużymi stratami; w ręce polskie dostało się m.in. 6 armat.   Tak więc 3 lutego 1919 roku Powstańcy Wielkopolscy odparli atak sił niemieckich na Kcynięi utrzymali miasto. Bitwa pod Kcynią była jedną z największych i najważniejszych bitew Powstania Wielkopolskiego. Kcynia zwana "Bramą do Wielkopolski" była ważnym punktem strategicznym na mapie powstania, a to zwycięstwo miało wpływ na powodzenie całego zrywu niepodległościowego. Kcynia była - jak powiedział dowódca Frontu Północnego, późniejszy gen. Kazimierz Grudzielski - „bramą do Wielkopolski. Trzeba było zdobyć 
tę "bramę", by dalej uderzyć na Szubin, by dalej zdobyć Bydgoszcz.        
Można stwierdzić, że odtąd natarcie niemieckie ostatecznie utraciło rozmach. Toczono jeszcze walki w okolicach, Zamościa, Antoniewa, Brzozy, Roska, Wrzeszczyny, Romanowa 
i Walkowic, niewiele one jednak zmieniły w ogólnym zarysie frontu. 3 i 4 lutego Niemcy nieoczekiwanie zajęli (mimo poprzednich układów) Chodzież i Margonin. 7 lutego toczyły się jeszcze boje w rejonie Czarnkowa, lecz niewiele w ich wyniku Niemcy osiągnęli.     
Jeszcze 18 lutego doszło do intensywnych walk w okolicach Rynarzewa, gdzie po zaciętej walce i kosztem ciężkich strat zdobyto niemiecki pociąg pancerny.         
Ofensywa niemiecka na froncie północnym ostatecznie zakończyła się  fiaskiem. Jeszcze raz potwierdził się fakt okrzepnięcia oddziałów powstańczych, spontaniczny zapał został zastąpiony świadomym wręcz bohaterstwem. Do głosu doszły doświadczenia i frontowa rutyna żołnierzy, która w połączeniu ze świadomością słuszności walki dały stronie polskiej moralną i realną przewagę nad przeciwnikiem. W rezultacie najważniejszy front powstania wielkopolskiego obroniono i aż do chwili zawarcia rozejmu w Trewirze niewielkie tam nastąpiły zmiany. Materiał z przekazu  https://pw.ipn.gov.pl – Instytut Pamięci Narodowej.

Powstańczy czyn  zakończył się sukcesem militarnym i politycznym, wynikiem którego było po latach pruskiej-niemieckiej niewoli włączenie ziem Wielkopolski, a zatem Polskich ziem wywalczonych przez Powstańców do nowo odrodzonego po 123 latach zaborów Państwa Polskiego. Niepodległościowy czyn  powstańczy Polaków, Wielkopolan Powstańców Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r.  został okupiony ofiarą życia i ran na  polach walki z niemieckim zaborcom i okupantem. Również w czasie okupacji Polski w okresie II Wojny Światowej 1939 – 1945 r., po latach, spotkały Powstańców represje ze strony Niemców, okupione ofiarą utraty życia przez Powstańców, również zsyłanych powstańców i ich rodzin do obozów koncentracyjnych i mordowanych przez Niemców w niemieckich obozach koncentracyjnych za udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.    
 

WIECZNA PAMIĘĆ. CZEŚĆ I CHWAŁA POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918/1919 r.   BOHATEROM NARODU POLSKIEGO !!! 

Zdjęcia na naszym FB!

zawody

zawody

turniej

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności