Gmina Kcynia

Projekt: rolnicy dostaną zwrot podatku rolnego. Jest odpowiedź z Ministerstwa.

Ocena 0/5

W ostatnim czasie głośno jest o sytuacji w rolnictwie. Również w naszej gminie kwestia ta była poruszana na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca czy spotkaniu pf. Burmistrza Kcyni z  rolnikami, które miało miejsce 18 marca (pisaliśmy o tym tutaj). Przychylając się do postulatów rolników, które wybrzmiały na tym spotkaniu Urząd Miejski skierował do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą o informację o możliwości rekompensaty gminom utraconego dochodu w momencie np. obniżenia stawki podatku rolnego.  Właśnie otrzymaliśmy pismo informujące o czynionych przez rząd działaniach, o których już zresztą wcześniej Państwa informowaliśmy - artykuł Projekt: rolnicy dostaną zwrot podatku rolnego, a gminy 1 proc. na obsługę zadanialink.

"W odpowiedzi na trudną sytuację rolników została podjęta inicjatywa legislacyjna - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r., który umożliwia zmniejszenie w 2024 r. obciążeń podatkowych w podatku rolnym do poziomu obowiązującego w danej gminie w 2023 r. poprzez częściowy zwrot podatku rolnego realizowany na wniosek podatnika posiadającego gospodarstwo rolne. Kwota zwrotu części podatku będzie obniżała należność z tytułu podatku rolnego z 2024 r., a w przypadku gdy ten podatek został w całości zapłacony przez podatnika organ podatkowy wypłaci kwotę zwrotu na rachunek podatnika. Zgodnie z projektem na realizację zwrotu gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa. Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego" - czytamy w piśmie. 

Podczas sesji radny Tomasz Świerc mówił o protestach rolników, konieczności szerszej informacji o konsekwencjach tzw. "Nowego Zielonego ładu".  Rolnicy z Gminy Kcynia, którzy także uczestniczyli w tych protestach, zwracali uwagę na zagrożenia związane z m.in. wprowadzaniem ograniczeń w hodowli zwierząt, napływem produktów spoza UE,  drogą energią elektryczną,  dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej budynków, koniecznością wymiany kotłów na paliwa kopalne do 2030 r.

pismo

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności