Gmina Kcynia

Podsumowanie kadencji. Zobacz co zrealizowano!

Ocena 0/5

Przedstawimy Państwu najważniejsze inwestycje i działania w kadencji 2018-2024 - prezentacja jako załącznik pdf poniżej. Realizowane zadania są zawsze efektem współpracy wielu środowisk, w tym Burmistrza Kcyni i Rady Miejskiej, instytucji, stowarzyszeń, ale przede wszystkim wynikają z potrzeb mieszkańców. W ciągu tej kadencji zrealizowano wielomilionowe inwestycje takie jak m.in. 

‼️REMONT DROGI GMINNEJ ŻURAWIA - WŁODZIMIERZEWO - DOFINANSOWANIE 649 930 ZŁ 

‼️REMONT I PRZEBUDOWA SIEDZIBY GCKIB WRAZ  Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU MIEJSKIEGO  NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH - dofinansowanie 4 500 000 ZŁ

‼️ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - DOFINANSOWANIE 4 869 229,84 ZŁ 

logo

‼️ ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁUPOWIEC - DOFINANSOWANIE 583 023 ZŁ 

‼️ MODERNIZACJA PLACU ZABAW W KCYNI 429 954,74 zł (dofinansowania z konkursu "Rosnąca odporność". )

‼️ PRZEBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ W KCYNI - DOFINANSOWANIE 404 282 ZŁ

‼️ Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji KCYNIA - 

‼️ DOFINANSOWANIE ZAKUPU WOZÓW STRAŻACKICH (GÓRKI ZAGAJNE, OSP MIECZKOWO, OSP DZIEWIERZEWO, OSP SIPIORY)

‼️ PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ I KWIATOWEJ 

‼️ PRZEBUDOWA DROGI W MIECZKOWIE

To również szereg innych działań m.in. zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, modernizacja świetlic wiejskich, modernizacji mienia komunalnego, doświetlanie przejść dla pieszych. Ogromne wsparcie przekazywane jest również dla organizacji pozarządowych, których działalność wspiera od lat Gmina Kcynia.  

W latach 2018-2023 Gmina Kcynia zrealizowała wydatki inwestycyjne na poziomie 54 810 485,49 zł przy pozyskanych środkach zewnętrznych w wysokości  27 782 429,26 zł.  

Programy, z których gmina Kcynia pozyskała środki zewnętrzne m.in. Polski Ład,  Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z roku na rok pojawiają się nowe możliwości, z których gmina korzysta. 

Patrzymy w przyszłość. W roku 2024 i kolejnych latach zaplanowane do realizacji są zadania o wartości dofinansowania zewnętrznego 31 066 115,81 zł. Wśród tych inwestycji są m.in.

‼️Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia (termomodernizacja obiektów SP  w Kcyni, miasteczko rowerowe w Mycielewie, rozbudowa świetlicy w Studzienkach) (dofinansowanie POLSKI ŁAD  7 200 000 zł);

‼️Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia (Kcynia i Dziewierzewo) (dofinansowanie POLSKI ŁAD 5 400 000 zł);  

‼️Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Kcyni (dofinansowanie POLSKI ŁAD  1 800 000 zł);

‼️Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej  Paulinie (dofinansowanie POLSKI ŁAD  2 000 000 zł);

‼️Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Kcyni (dofinansowanie POLSKI ŁAD  1 800 000 zł);

‼️Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski w Kcyni (dofinansowanie 546 300 zł Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027);

‼️Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne (dofinansowanie 9 964 952,07 zł (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT BydOF) oraz

‼️ inne.

 

(Dane liczbowe zebrane na podstawie sprawozdań z lata 2018-2023 oraz budżetu na 2024 rok i WPF). 

Galeria zdjęć

Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17 Slajd18 Slajd19 Slajd20 Slajd21 Slajd22 Slajd23 Slajd24 Slajd25 Slajd26 Slajd27 Slajd28 Slajd29 Slajd30 Slajd38 Slajd39 Slajd40 Slajd41 Slajd42 Slajd43 Slajd44 Slajd31 Slajd32 Slajd33 Slajd34 Slajd35 Slajd36 Slajd37 Slajd45 Slajd46 Slajd47 Slajd48 Slajd49 Slajd50 Slajd51 Slajd52 Slajd53 Slajd54 Slajd55 Slajd56 Slajd57 Slajd58 Slajd59 Slajd61 Slajd62 Slajd63 Slajd64 Slajd65 Slajd66 Slajd67 Slajd68 Slajd69 Slajd70 Slajd71 Slajd72 Slajd73 Slajd74

Pliki do pobrania:

Podsumowanie inwestycji kadencji 2018-2024
Format: pdf, 8.53 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności