Gmina Kcynia

LXVI sesja za nami. Wybrano ławników do sądów.

Ocena 0/5

W dniu dzisiejszym 28 września odbyła się sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył Jan Kurant Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku sesji oraz protokołu z poprzedniej sesji podziękowano p. Martynie Dolatowskiej, byłej sołtys sołectwa Studzienki, którą  wyniki wyborów zastąpił p. Tadeusz Owedyk. W dalszej części sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawił Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz, który mówił m.in. o spotkaniu u Marszałka Województwa p. Piotra Całbeckiego delegacji z Kcyni w dniu 21 września. Poświęcone ono było ono m.in. płatności za zrealizowaną inwestycję związaną z rozbudową oczyszczalni, możliwości finansowania  remontu dworca PKP w Kcyni oraz II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków.  Rozmawiano także o obwodnicy Kcyni. Urząd Marszałkowski podejmie w pierwszej kolejności uchwałę dotyczącą wprowadzenia takiego zadania, następnym krokiem będzie podpisanie  porozumienia dotyczącej realizacji tego zadania.  W związku  z zaplanowanymi na dzień 15 października wyborami do Sejmu  powołane zostały składy obwodowych komisji wyborczych – mamy 16 komisji. Odbyło się zebranie wyborcze w Studzienkach – nowym sołtysem wybrano Tadeusza Owedyka, który był jedynym kandydatem. Rozpoczęła się inwestycja pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia. Zadanie obejmuje remont ul. Jana Kantego w Kcyni, przebudowę drogi w Grocholinie oraz drogi w Szczepicach. Aktualnie rozpoczęły się prace w Grocholinie. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Krzywej w Kcyni. Nastąpił odbiór instalacji elektrycznej w świetlicy w Dębogórze. 18 września rozmawiano z inwestorem budującym market Dino w sprawie dodatkowego wjazdu do szkoły i  nowego parkingu do szkoły - ze względu jednak na brak środków finansowych inwestora nie będzie to na chwilę obecną możliwe do realizacji.  19 września rozmawiano z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie użytkowania pomieszczeń w przedszkolu po mieszkaniu, aby pozyskać dodatkowe pomieszczeni na specjalistyczne gabinety.  20 września dyżur poselski odbywała p. Poseł Iwona Kozłowska. Przewodniczący Rady spotkał się z p. Poseł i rozmawiał na tematy dotyczące gminy. Następie sprawozdanie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia przedstawiła Katarzyna Niedbalska.

W części wnioski radnych zgłoszono:

Mirosław Pezacki – wniosek dotyczący wymiany koszy przy ul. Powstańców Wlkp. i montaż dodatkowych, nowych.  

Tomasz Świerc – pytanie dotyczące procedury wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego w przedszkolu.  

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności przedstawiono projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2023 r., gdzie Skarbnik Gminy Edyta Szczurek poinformowała m.in. o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie pn.  Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie w kwocie 2 000 000 zł. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania na kolejny etap zadania związany z budową sali widowiskowej przez GCKiB.  W chwili obecnej posiadamy jedną promesę na kwotę 4,5 mln zł, a koszt inwestycji wynosić ma ok. 9 mln. W związku z  tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w kolejnej edycji Polskiego Ładu  więc inwestycja nie jest możliwa w chwili obecnej do realizacji. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych projektów uchwał.  Ostatnim punktem był wybór ławników na kadencję 2024 – 2027. Głosowanie tajne przeprowadzono wśród radnych. Przewodnicząca Monika Wołyńska przedstawiła wyniki:

- ławnikami do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybrani zostali: Stanisław Grabarski – 13 głosów  i Wika Anna – 13 głosów 

- ławnikiem do Sądu Rejonowego w  Szubinie została wybrana:  Maria Kulig – 13.    

Odpowiedzi Sekretarza Gminy do zgłoszonych wniosków: 

  • kosze zostały zakupione, będzie wkrótce realizacja;
  • jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne związane z wymianą źródła ciepła w przedszkolu zostały złożone 3 oferty, do realizacji wybrano ofertę za kwotę 255 594,00 zł.  Zadanie realizuje firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KanVex Alexander Alva z Chodzieży. Termin realizacji  do 9 października. 

Podziękowanie dla dawnej sołtys

Podziękowanie dla byłej sołtys

uczestnicy sesji Rady Miejskiej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności