Czwartek, 01 czerwca 2023
Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
pochmurno
16°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Konsultacje Programu Współpracy 2023

Program współpracy przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni LI/397/2022 z dnia 27 października 2022 r. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Podsumowanie konsultacji

projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2023 rok”

Działając na podstawie uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r., Burmistrz Kcyni zaprosił do udziału w konsultacjach, których przedmiotem był projekt Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (projekt uchwały wraz z załącznikiem na rok 2023 stanowizałącznik nr 1).

Konsultacje przebiegały dwutorowo (od 16 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.)

1) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” – formularz uwag oraz propozycji (publikacja na portalu społecznościowym Facebook – wydarzenie, aktualności; wysyłka mailowa zaproszeń do stowarzyszeń, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji; publikacja na BIP; publikacja na tablicy ogłoszeń).

2) Uwagi do projektu Programu Współpracy można było zgłaszać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.halas@kcynia.pl

2)    faksem pod numerem  52 589 37 22

3)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

4)    przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni

 Informacja o konsultacjach pojawiła się także na stronie BIP Kcyni oraz została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego (zgodnie z §6 ust. 1 uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne uwagi, opinie, wnioski dotyczące projektu programu na rok 2023.

W dniu 26 września 2022 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni odbyło się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2023 rok.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 6 stowarzyszeń.

Propozycja programu została przyjęta przez NGO bez zastrzeżeń. 

********

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022. Jest to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 16 sierpnia do 30 września 2022 roku.

Formy, w których realizowane będą konsultacje:

1) spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Kcynia.

2) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl  w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/ informacji o uruchomieniu konsultacji, zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, udostępnieniu dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3) przesłanie drogą elektroniczną pełnej informacji dotyczącej konsultacji do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji;

4) przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 Uwagi do projektu Programu Współpracy można zgłaszać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.halas@kcynia.pl
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia
  3. przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni
  4. podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które planowane jest na 26 września 2022 r.

 Po zebraniu wszystkich propozycji uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany ostateczny „Program Współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 Zapraszamy na spotkanie 26 września 2022 r. o godz. 15.30. Omówimy ważne, proponowane zmiany dotyczące konkursów na 2023 r. 

Pliki do pobrania:

Program współpracy 2023 uchwała LI.397.2022
Format: docx, 25.79 kB
Program współpracy 2023 uchwała LI.397.2022
Format: pdf, 402.18 kB
FORMULARZ UWAG I PROPOZYCJI.docx
Format: docx, 72.92 kB
konsultacja 2023.docx
Format: docx, 267.32 kB
projekt programu współpracy na rok 2023.docx
Format: docx, 301.54 kB

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Zamknij popupPrzykładowy popup