Gmina Kcynia

Konkursy Zarządu Województwa

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w latach 2022-2024.

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo poniżej.

http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2182/regulaminy-konkursow

Prosimy o zwrócenie uwagi na numerację poszczególnych konkursów, gdyż w stosunku do roku ubiegłego, uległa ona zmianie.

Nowościami w tym roku są:

--> warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl), bez potrzeby wysyłania potwierdzenia złożenia oferty w formie elektronicznej bądź papierowej. Państwa dane będą przedmiotem weryfikacji po zakwalifikowaniu oferty do dofinansowania;

--> o zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert;

--> dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, bez limitu, przy czym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 40% wysokości dotacji, w tym: 10% kosztów obsługowo-administracyjnych oraz 30% kosztów sprzętu i wyposażenia;

--> organizacje są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji, stworzył dokument pn. Minimalne warunki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z realizacją zadań publicznych w trybie konkursowym oraz uproszczonym, dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), który został załączony do ogłoszeń konkursowych w Generatorze ofert Witkac.pl.;

Oferty można składać w Generatorze ofert Witkac.pl od dnia 23 grudnia 2021r. o godz. 14:00:00, natomiast termin zakończenia naborów ofert w większości konkursów to 24 stycznia 2021 r. do godz. 23:59:59.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI ORAZ REGULAMINAMI KONKURSOWYMI!