Gmina Kcynia

KONKURSY OFERT 2024 NOWE!

Gmina Kcynia rozstrzygnęła otwarte konkursy ofert na 2024 rok. Łącznie w odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe wpłynęły 33 oferty. Zawarte zostaną 24 umowy. 

Ogółem złożone wnioski opiewały na kwotę dofinansowania 474.100,00 zł. Pula środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na otwarte konkursy ofert wynosi 290.000,00 zł.  Na konkurs nr 1 Sport wpłynęło 9 wniosków, zawartych zostanie 7 umów. Na konkurs nr 2 Kultura wpłynęło 13 wniosków, 1 odrzucony formalnie, zawartych zostanie 8 umów. Na konkurs nr 3 Edukacja, wpłynęło 5 ofert, 1 odrzucona formalnie, zawarte zostaną 4 umowy. Na konkurs nr 4 Zdrowie, wpłynęło 6 ofert, 1 odrzucona formalnie, zawartych zostanie 5 umów.

Wyniki konkursu Nr 1 Sport (180.000,00 zł): STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA DZIEWIERZEWA", projekt pn. „42,195 km? –tak- biegniemy kolejny raz maraton w odcinkach", kwota dotacji 5.300,00; Oferent: Stowarzyszenie "Czas dzieci", projekt pn. „zRęczne dzieciaki!!!!”, kwota dotacji: 5.000,00 zł; Oferent: Stowarzyszenie Aktywna Kcynia, projekt pn. „East or West ,Kcynia is The Best 2”, kwota dotacji: 7.000,00 zł; Kcyńskie Stowarzyszenie Tenisowe "Nasz Kort", projekt pn. "Rozwój i promocja tenisa ziemnego na terenie Gminy Kcynia w 2024 roku", kwota dotacji: 9.000,00 zł; Oferent: Koło Gospodyń Wiejskich "Noteckie Kobietki”, projekt pn. „Turniej 3 sołectw oraz III Nadnotecki Bieg i Marsz Nordic Walking Nowa Wieś Notecka”, kwota dotacji: 3.700,00 zł; Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kcynia, projekt pn. „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia 2024 - piłka ręczna i tenis stołowy”, kwota dotacji: 77.000,00 zł; Miejski Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kcyni, projekt pn. „Upowszechnianie piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki nożnej i judo w klubach sportowych, w ramach prowadzonych sekcji”, kwota dotacji: 73.000,00 zł.

Konkurs Nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE 2024" (70.000,00 zł) wyniki: Stowarzyszenie "Czas dzieci", projekt pn. „Teatr - kocham i rozumiem” – kwota dotacji: 8.000,00 zł;  KGW Młode Łanki, projekt pn. „Kultura jeszcze bliżej - chceMy więcej!” – kwota dotacji: 7.000,00 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni, projekt pn. „Prowadzenie i rozwój Orkiestry Dętej w Kcyni w 2024 roku” – kwota dotacji: 22.000,00 zł; Towarzystwo Historyczne w Kcyni, projekt pn. „Organizacja VII Nocy Muzeów w Kcyni” – kwota dotacji: 10.500,00 zł; STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW REGIONALNEGO ZESPOŁU PAŁUKI W KCYNI, projekt pn. „Dbamy o obyczaje - przekazujemy pałuckie zwyczaje” – kwota dotacji: 9.000,00 zł; Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni, projekt pn. „Wyjazd chóru Akatyst na konkurs chóralny” – kwota dotacji: 8.000,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewierzewie, projekt pn. „Kulturalnie z KGW Dziewierzewo” – kwota dotacji: 2.500,00 zł; OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIEWIERZEWIE, projekt pn. „OSP pod biało czerwoną - organizacja pikniku i posadowienie masztu” – kwota dotacji: 3.000,00 zł.

Konkurs ofert Nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA 2024" (20.000,00 zł), wyniki:  Stowarzyszenie Fachury Kultury, projekt pn. „IMPRESJE WIOSENNE- MŁODZI DLA SENIORÓW”, kwota dotacji: 5.000,00 zł; STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW REGIONALNEGO ZESPOŁU PAŁUKI W KCYNI, projekt pn. „Człowiek i jego rzemiosło według Klary Prillowej, a człowiek i jego współczesny zawód według dzisiejszego użytkownika zajęć pałuckich”, dotacja: 7.500,00 zł; Stowarzyszenie "Czas dzieci", projekt pn. „Odkrywamy świat nauki czyli kreatywnie i interaktywnie”, kwota dotacji: 5.500,00 zł; Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo, projekt pn. „Rozszyfrowujemy szyfry”, dotacja: 2.000,00 zł.

Konkurs Nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2024 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE, SENIORZY I WOLONTARIAT 2024” (20.000,00 zł), dotacje otrzymają: Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Kcynia, projekt pn. "Pierwsza pomoc - Ty też to potrafisz!!!!" - warsztaty oraz jubileuszowy X konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, kwota dotacji: 6.000,00 zł;  Stowarzyszenie "Czas dzieci", projekt „Razem dla autyzmu”, kwota dotacji: 4.500,00 zł;   KGW Młode Łanki, projekt pn. „Żyć pełnią życia - organizacja warsztatów dla zdrowia i tradycji!”, kwota dotacji: 4.000,00 zł; Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych, projekt pn. „Najlepsi z najlepszych-MDP"”, kwota dotacji: 3.500,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich "Noteckie Kobietki", projekt pn. „Noteckie Kobietki biorą udział w terapii sztuką”, kwota dotacji: 2.000,00 zł.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięć! 

*******************************************

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy nabory wniosków na 2024 rok.

Na konkurs w obszarze sportu wpłynęło łącznie 9 ofert na ogólną, wnioskowaną kwotę 275.370,00 zł, do dyspozycji komisji konkursowej będzie 180.000,00 zł.

Na strefę kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 13 projektów, na kwotę dotacji 125.806,50 zł, w budżecie 70.000,00 zł.

W obszarze edukacji złożono 5 inicjatyw na łączną kwotę dofinansowania 33.675,00 zł w puli konkursu 20.000,00 zł.

Na działania zdrowie i wolontariat wpłynęło 6 ofert na kwotę 39.248,50 zł, do dyspozycji komisji 20.000,00 zł.

Ogółem złożone wnioski opiewają na kwotę dofinansowania 474.100,00 zł. Pula środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na otwarte konkursy ofert wynosi 290.000,00 zł. 

Wnioski będą teraz przedmiotem oceny formalnej a następnie oceny komisji konkursowych. Wyniki wkrótce:) 

********************************

Szanowni Państwo,

30 listopada 2023 r.  Zarządzeniem Burmistrza Kcyni ogłosiliśmy otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia na 2024 r. 

UWAGA! Oferty należy wypełnić i przesłać w Generatorze w systemie eNGO.pl dostępnym na stronie internetowej:

https://kcynia.engo.org.pl/konkursy-trwajace

a następnie wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert nr …/2024” w Biurze Obsługi Klienta urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89 – 240 Kcynia (UWAGA! decyduje data wpływu).

Suma kontrolna oferty złożonej w Generatorze w systemie eNGO.pl musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty złożonej w wersji papierowej. Oferty złożone tylko w jednej z powyższych form oraz oferty w wersji papierowej, nieposiadające na każdej stronie sumy kontrolnej zgodnej z ofertą złożoną w wersji elektronicznej w Generatorze w systemie eNGO.pl będą odrzucone ze względów formalnych. 

Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów 1-4/2024 ustala się na dzień 27 grudnia 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta, tj. do 27 grudnia 2023 r, do godz. 15.00. Warunkiem złożenia oferty w BOK jest wcześniejsze złożenie jej za pomocą Generatora w systemie eNGO.pl.

Filmy instruktażowe dot. obsługi systemu eNGO:

https://www.youtube.com/channel/UC2VwYIYOG5XWFvIsro99i_g

Zarządzenie w załączniku. 

***************************************************************

Rozstrzygnęliśmy konkursy ofert na 2023 rok w obszarach edukacji, kultury i zdrowia. 

Na wszystkie ogłoszone konkursy wpłynęły łącznie 34 wnioski, z których 25 uzyska dofinansowanie. 

W konkursie ofert nr 2/2023 kultura dotacje otrzymuje 6 stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Czas Dzieci, „Teatr – nowy przyjaciel  młodego ucznia”, kwota dotacji: 7.000,00 zł

Towarzystwo Historyczne w Kcyni, „Organizacja VI Nocy Muzeów w Kcyni”, kwota dotacji: 7.000,00 zł

Stowarzyszenie Fachury Kultury, „Dziedzictwo kultury iwieńskiej – wydarzenia z archeologią w tle”, kwota dotacji: 6.500 zł

KGW Młode Łanki, „Kultura przez duże K na wyciągnięcie ręki – organizacja wyjazdów kulturalnych”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pałuki w Kcyni, „Jak to wiosną na Pałukach bywało”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Kcyni, „Jubileusz XX-lecia Chóru Akatyst”, kwota dotacji: 5.500,00 zł

Wcześniej rozstrzygnęliśmy konkurs ofert Nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE" dla rodzaju zadania publicznego - całoroczna działalność orkiestr dętych.

W konkurs 3/2023 "edukacja" dotacje otrzymuje 5 stowarzyszeń:

KGW Młode Łanki, Tytuł projektu: „Jan Czochralski – człowiek o wielu twarzach. Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i doświadczalnej”, kwota dotacji: 5.500,00 zł

Stowarzyszenie „Czas dzieci”, „Żywa lekcja muzyki”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Aktywne Mycielewo, „Matylda”, kwota dotacji: 2.000,00 zł

Stowarzyszenie dla powiatu nakielskiego „Wszystko dla Nas”, Tytuł projektu: „Ludowa Akademia Filozoficzna”, kwota dotacji: 4.500,00 zł

KGW Dziewierzewo, Tytuł projektu: „Wszystko dla Ciebie Niepodległa Polsko”, kwota dotacji: 3.000,00 zł

W konkursie 4/2023 zdrowie dotacje otrzymuje 5 stowarzyszeń:

 „Stowarzyszenie Czas dzieci”, „Szkolne koło pierwszej pomocy – Ekipa Ratunkowa SP Kcynia”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

KGW MŁODE ŁANKI, „Organizacja warsztatów z fitoterapii we Włocławku dla członkiń KGW z terenu Gminy Kcynia”, kwota dotacji: 3.000,00 zł

OSP w Górkach Zagajnych, tytuł projektu: „Najlepsi z najlepszych – MDP”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

MLUKS Orlik Kcynia, „Jedzie do Ciebie karetka pogotowia”, kwota dotacji: 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, tytuł projektu: „Ja mam 20 lat, Ty masz 60 lat, przed nami siódme niebo ….zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej i pilates”, kwota dotacji: 2.000,00 zł

Gratulujemy pomysłów i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięć!!!

*********************

Zarządzeniem Nr 2.2023 Burmistrza Kcyni z 4 stycznia 2023 rozstrzygnęliśmy pierwszą część konkursu ofert nr 1.2023 SPORT skierowanego do klubów sportowych b) w sferze: upowszechnianie piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki nożnej i judo w klubach sportowych, w ramach prowadzonych sekcji.

Dotację na 2023 rok otrzymały 2 kluby sportowe - Miejski Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Kcyni, tytuł projektu – „Rozwój sekcji piłki nożnej i judo w MLKS Orzeł Kcynia”, kwota dotacji: 75.000,00 zł oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" Kcynia, tytuł projektu – „Rozwój sekcji tenisa stołowego i piłki ręcznej na terenie Gminy Kcynia w 2023 roku”, kwota dotacji: 75.000,00 zł.

Ponadto Zarządzeniem Nr 3.2023 z 5 stycznia 2023 r. rozstrzygnęliśmy część konkursu na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2023 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą "KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE" dla rodzaju zadania publicznego - całoroczna działalność orkiestr dętych. Dotację otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni, tytuł projektu: „Prowadzenie i Rozwój Orkiestry Dętej w Kcyni w 2023 roku”, kwota dotacji: 34.000,00 zł.

W konkursie ofert nr 1.2023 pozostało 30.000,00 zł a w konkursie ofert nr 2.2023 - 36.000,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż trwają pozostałe konkursy ofert ogłoszone przez gminę Kcynia – w sferze edukacji, sportu, kultury i zdrowia oraz konkursy ogłoszone przez Zarząd Powiatu Nakielskiego i Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego. Zachęcamy do aplikowania!

************************

KONKURSY OFERT NA 2023 

Ogłaszamy otwarte konkursy ofert nr 2-4 na rok 2023 (EDUKACJA, ZDROWIE I WOLONTARIAT, KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE).

Szczegóły w załącznikach.

KONKURS OFERT NR 1/2023 SPORT

Zarządzenie Nr 182.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "SPORT".

Konkurs ogłoszony zostaje:

a)  w sferze: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 20 stycznia 2023 r. O zachowaniu terminy decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Kcyni (do godz. 14.00).

b) w sferze: upowszechnianie piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki nożnej i judo w klubach sportowych, w ramach prowadzonych sekcji

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 28 grudnia 2022 roku. O zachowaniu terminy decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Kcyni (do godz. 15.00).

Do kontaktu w sprawie konkursu – Ewa Hałas inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, organizacji pozarządowych i promocji zdrowia Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury, tel. 52 589 37 20 wew.115, e-mail: ewa.halas@kcynia.pl, osobiście pokój nr 205 Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23

 

 

 

Pliki do pobrania:

Otwarte konkursy ofert na 2024 rok
Format: docx, 88.93 kB
wyniki konkursu edukacja 3.2023
Format: docx, 17.39 kB
wyniki konkursu kultura 2.2023
Format: docx, 17.81 kB
wyniki konkursu kultura 2.2023 orkiestra
Format: docx, 16.91 kB
wyniki konkursu sport 1.2023
Format: docx, 17.95 kB
wyniki konkursu sport kluby 1.2023
Format: docx, 17.31 kB
wyniki konkursu zdrowie 4.2023
Format: docx, 17.64 kB
wyniki konkursu kultura 2.2023
Format: pdf, 95.82 kB
wyniki konkursu edukacja 3.2023
Format: pdf, 63.38 kB
Wyniki konkursu na zdrowie 4.2023
Format: pdf, 90.58 kB
Wyniki sport 1.2023
Format: docx, 17.31 kB
Wyniki kultura 2.2023
Format: docx, 16.91 kB
KONKURS OFERT ZDROWIE 2023
Format: docx, 31.76 kB
KONKURS OFERT KULTURA ZARZĄDZENIE
Format: docx, 30.67 kB
KONKURS OFERT EDUKACJA 20223 ZARZĄDZENIE
Format: docx, 30.92 kB
konkurs ofert sport 2023 - zarządzenie
Format: docx, 34.05 kB