Czwartek, 01 czerwca 2023
Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
słonecznie
16°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Konkursy ofert na 2022 rok

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW NA 2022 ROK 

Zarządzenie Nr 3.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” - Rodzaju zadania publicznego - całoroczna działalność orkiestr dętych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” - Rodzaj zadania publicznego - całoroczna działalność orkiestr dętych.

§ 2. 1. Na konkurs nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2021 r. w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” - Rodzaj zadania publicznego - całoroczna działalność orkiestr dętych. wpłynęła 1 oferta.

2. Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej postanawiam przyznać dotację: Nazwa oferenta: OSP w Kcyni Tytuł projektu  „Prowadzenie i Rozwój Orkiestry Dętej w Kcyni w 2022 roku” Kwota dotacji: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.

§ 4. Treść zarządzenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Gminy Kcynia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kcyni


Marek Szaruga

 


OGŁOSZENIA KONKURSÓW NA 2022 ROK 

 

1. Zarządzenie Nr 155.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2022” https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-155-2021-burmistrza-kcyni-z-dnia-18-listopada-2021-r-w-sprawie-rozpoczecia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-celowej-na-realizacje-zadania-publicznego-rozwoj-sportu-na-tere/

2. ZARZĄDZENIE NR 164.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA”  https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-164-2021-burmistrza-kcyni-z-dnia-3-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-12022-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-gminy-kcynia-w/

3. ZARZĄDZENIE NR 165.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-165-2021-burmistrza-kcyni-z-dnia-3-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-22022-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-gminy-kcynia-w/

4. ZARZĄDZENIE NR 166.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 711), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE,SENIORZY I WOLONTARIAT 2022”  https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-166-2021-burmistrza-kcyni-z-dnia-3-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-32022-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-gminy-kcynia-w/

5. ZARZĄDZENIE NR 167.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 4/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-167-2021-burmistrza-kcyni-z-dnia-3-grudnia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-42022-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-gminy-kcynia-w/

 

 

 


Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Zamknij popupPrzykładowy popup