Gmina Kcynia

LXXV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Ocena 0/5

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024 r. ( wtorek ) o godz.13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4).Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa ,ładu i porządku publicznego w gminie Kcynia.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok - zał. 1,

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2024 - 2036 - zał. 2,

3) przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób

    Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 - zał. 3,

4) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie - zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych

    stanowiących własność Gminy Kcynia - zał. 5,

6) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno - konserwatorskich na pomniku przyrody

    części "Alei 400 drzew" zlokalizowanej na odcinku dz. nr 597 - obręb Kcynia, dz. nr 2 - obręb

    Żurawia, dz. nr 16 - obręb Palmierowo, dz. nr 28 - obręb Głogowiniec - zał. 6,

7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

     zwierząt w Gminie Kcynia w 2024 r. - zał. 7.

  9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Kcyni

 

                                                                                                                         /  Jan Kurant /

 

 

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia