Gmina Kcynia

Porządek i projekty XXI sesji Rady Miejskiej

Ocena 0/5

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 r. / czwartek / o godz.12.00   w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

4. 30-lecie Samorządu Terytorialnego - wystąpienia okolicznościowe, pokaz multimedialny.

5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kcynia w 2019

   roku.

6. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kcynia z  działalności jednostek OSP na terenie gminy Kcynia za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego za rok 2019.

8. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym  oraz przedstawienie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2019.

9. Interpelacje i wnioski radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni - zał. 1,

     2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kcyni - zał. 2,

     3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów     komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za   uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi    - zał. 3,

     4) określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od     właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi - zał. 4,

      5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych   stanowiących własność Gminy Kcynia - zał. 5.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji

  Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

    /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Miejska w Kcyni

/ porządek sesji i projekty uchwał.    

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia