Gmina Kcynia
Powróć do: Rolnictwo

Folia rolnicza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Burmistrz Kcyni informuje, że Gmina Kcynia zamierza wystąpić z wnioskiem do NFOŚiGW o uzyskanie niniejszego dofinansowania skierowanego dla gospodarstw rolnych.

 

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Kcynia do składania w Urzędzie Gminy w terminie do 7 września 2021 roku wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania przez pracowników Urzędu inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

Wnioski należy składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Kcynia, ul. Dworcowa 8.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW” będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Kcynia do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. A więc w ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników bezpośrednio z gospodarstw rolnych.

 

Dofinansowanie nie obejmuje posiadaczy odpadów, którzy we własnym zakresie przekazali uprawnionym podmiotom odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem poddania ich utylizacji bądź odzyskowi.

Wysokość dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu dla gmin oraz podpisania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie to marzec 2022 rok. Odbiór odpadów przewidywany jest zaś w okresie od kwietnia do września 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy zadania.

 

Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Kcynia zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kcyni, w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Kcynia, ul. Dworcowa 8, 

Tel. 52 589 37 45

Pliki do pobrania:

Nabór
Format: docx, 34.33 kB
Oświadczenie
Format: docx, 23.9 kB
Wniosek
Format: doc, 53 kB