Gmina Kcynia

DOTACJA BGK "GENERACJA 6.0"

PODSUMOWANIE (CZERWIEC 2023) 

Zakończyliśmy realizację projektu „Kcynia gminą aktywnych seniorów!” dofinansowanego przez Fundację BGK w Ogólnopolskim Konkursie „Generacja 6.0”.  Realizatorem działań była Gmina Kcynia, a koordynatorem pracownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury p. Ewa Hałas. Projekt odbywał się przy współudziale partnerskim Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Uczestniczyło w nim 20 mieszkańców  Gminy  Kcynia w  wieku  60 +.

Głównym założeniem projektu była aktywizacja seniorów w  celu  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  i technologicznemu, pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Projekt podzielony został na trzy bloki: edukacyjny, poprawiający kondycję i zdrowie oraz kulturalny. Cykl zajęć edukacyjnych rozpoczął się w lutym warsztatami komputerowymi. Seniorzy zaprojektowali w programie CANVA wpis na portal społecznościowy Facebook, wykonali tzw. zdjęcie w tle, kolaż świątecznych zdjęć, jak również kartkę urodzinową dla wnuka. Na zakończenie zajęć seniorzy rozwiązywali także wybrane problemy ze smartfonami. Dowiedzieli się w jaki sposób blokować niechciane numery oraz jak zapisać numer ICE, międzynarodowy znak dla służb medycznych o osobie do powiadomienia w razie wypadku.  Zajęcia obsługi komputera, korzystania z Internetu i pobierania przydatnych seniorom aplikacji na telefon oraz projektowania w CANVIE prowadzone były w GCKiB w Kcyni przez p. Pawła Napierałę.

Zajęcia dla seniorów pod hasłem - „Jesień z ratownictwem medycznym” w ramach działania „Seniorze naucz się ratować siebie i innych –warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej oraz koperta życia”, poprowadził p. Krzysztof Wiśniewski - ratownik medyczny, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, kierownik Działu Organizacji Usług Medycznych i Szkoleń z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Podczas kolejnych warsztatów, uczestnicy kursu dowiedzieli się m.in. jak opiekować się osobą przewlekle chorą, co oznacza depresja opiekuna, jak zadbać w często trudnej sytuacji choroby osoby bliskiej o siebie samego. Ponadto uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących udaru mózgu. Wiedza praktyczna obejmowała RKO, pozycję boczną ustaloną, krwotoki, omdlenia, oparzenia, upadki z wysokości, porażenia prądem, piorunem, złamania kończyn. Praktyczne warsztaty poprowadzone zostały przez p. Katarzynę Kosecką - Botwicz ratowniczkę medyczną, właścicielkę firmy szkoleniowej „HelpMed” z Bydgoszczy.

Seniorów odwiedziła także rzecznik prasowa policji p. Justyna Andrzejewska. Seniorzy spotkali się z przedstawicielką policji by dowiedzieć się o aktualnych sposobach wyłudzania pieniędzy przez oszustów „podaj BLIK”, „metoda na wnuczka”, „opłać paczkę”, zapłać zaległy rachunek za prąd itp.. Dowiedzieli się jakie dane można ujawniać, komu je podawać i w jakich okolicznościach oraz gdzie zgłaszać wszelkie próby nadużyć, wyłudzeń czy kradzieży.

Warsztaty Nordic Walking połączone zostały m.in. z cyklem „Sołectwa z Kijkami - edycja 3” oraz odbywały się w wersji szkoleniowej w wybrane dni tygodnia. Ponadto, w ramach projektu odbyły się trzy wyjątkowe spotkania z żywieniowcem p. Magdą Walkowiak, niezwykle ciekawe i pouczające oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem.

Trzeci blok to działania rozwijające zainteresowania kulturalne, w ramach którego zorganizowaliśmy wyjazd na sztukę pn. „Słoneczni chłopcy” z Arturem Barcisiem i Cezarym Żakiem w rolach głównych. Wyjazd do Filharmonii Pomorskiej miał miejsce w lutym.

Wszystkie przeprowadzone w ramach projektu zajęcia zachęcały do podejmowania nowych aktywności, nawiązywania relacji, poszukiwania nowych pasji. Pomagały także w podniesieniu poczucia własnej wartości i samooceny uczestników. Po okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią pomogły one przywrócić seniorom poczucie względnego bezpieczeństwa, zachwiane dodatkowo przez wydarzenia na Ukrainie. Wszystkie cenne rady seniorzy obiecali sukcesywnie wcielać w życie.

*********************************

Miło nam poinformować, iż wniosek Gminy Kcynia złożony w konkursie dotacyjnym „Generacja 6.0” organizowanym przez Fundację BGK, znalazła się w gronie 30 najwyżej ocenionych i nagrodzonych w skali kraju ! 

Zadanie poszerzy horyzonty osób 60+ poprzez działania o charakterze społecznym, technologicznym i rehabilitacyjnym w formie bezpłatnych warsztatów, prelekcji i spotkań. Długi czas trwania projektu i cykliczność pozytywnie wpłynie na kondycję fizyczną i psychiczną oraz wprowadzi systematyczność w życiu seniorów.  Realizowane będzie od stycznia do czerwca 2023 r. 

W ramach realizacji projektu przewidujemy szereg warsztatów: od komputerowych, po manualne i sportowe, by zagospodarować czas wolny seniorów, poszerzyć ich wiedzę i praktyczne umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Nasi seniorzy wezmą udział w warsztatach komputerowych z programu CANVA, gdzie nauczą się projektować np. zdjęcie w tle na Facebooka, collage zdjęć do relacji na Messengera, kartkę urodzinową dla wnuka, zaproszenie na przyjęcie dla znajomych itp. Spotkają się z policją, by dowiedzieć się o aktualnych sposobach wyłudzania pieniędzy przez oszustów (podaj BLIK, metoda na wnuczka, opłać paczkę, zapłać zaległy rachunek za prąd itp.). Dowiedzą się jakie dane można ujawniać, komu je podawać i w jakich okolicznościach oraz gdzie zgłaszać wszelkie próby nadużyć, wyłudzeń czy kradzieży.

Pod okiem instruktora Nordic Walking z uprawnieniami dowiedzą się jak właściwie chodzić z kijkami by zaangażować aż 90% mięśni ciała!

Odbędą warsztaty artterapii, podczas których dowiedzą się jak rysunek może działać uspokajająco i rozwijająco na nasz umysł, poznają sztukę decuopage i sztukę mandali oraz tworzenie świątecznych stroików. Będą rozmawiać o depresji lękowej i społecznej sepracji oraz radzeniu sobie z procesem starzenia. 

„Seniorze naucz się ratować siebie i innych” –  cykl obejmie warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej oraz koperty życia. Ratownicy medyczni pokażą jak prawidłowo wykonać RKO, jak rozmawiać z dyspozytorem gdy wzywamy pogotowie, jakie dokumenty przygotować, jakie informacje musimy podać kiedy nerwy i emocje przejmują kontrolę.

Wisienką na torcie będzie wyjazd do Opery Novej do Bydgoszczy bądź do Kino - Teatru Adria,  na znakomitą sztukę teatralną w gwiazdorskiej obsadzie!

A wszystko przy kawie, ciastku i w fantastycznej atmosferze! 

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU!

Wszystkie warsztaty, zajęcia, wyjazdy są całkowicie bezpłatne dla uczestników!

Limit uczestników: 20 osób (powyżej 60 roku życia). 

Projekt realizowany będzie w okresie od 04.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

 

 „Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. na terenie Polski.

W ramach programu BGK dofinansowyje projekty o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, np.: szkolenia dot. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych.