Gmina Kcynia

STAROSTA NAKIELSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O PRZYZNANIE NISKOOPROCENTOWANEJ, JEDNORAZOWEJ POŻYCZKI

Ocena 0/5

STAROSTA  NAKIELSKI

OGŁASZA NABÓR

WNIOSKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

O PRZYZNANIE NISKOOPROCENTOWANEJ, JEDNORAZOWEJ  POŻYCZKI

 

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej

 

Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy                z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, która prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Wysokość pożyczki  - do wysokości 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok. Przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia  udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.

Spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty wyniesie do 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 26

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

 

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

 

w wersji papierowej: organizacje pozarządowe dostarczają za pośrednictwem operatora pocztowego lub do skrzynki podawczej przed PUP w Nakle nad Notecią lub PUP Filia                           w Szubinie:

wniosek + 2 egzemplarze podpisanej umowy (NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSKU                      O UMORZENIE - jest to tylko wzór) + załącznik nr 1 do wniosku pożyczki + kopia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)

Dokumenty prosimy umieścić w kopercie z dopiskiem „POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

 

Egzemplarz obustronnie podpisanej umowy zostanie przekazany Wnioskodawcy w późniejszym terminie.  

 

PROSIMY PAŃSTWA O RZETELNE I DOKŁADNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW                – PRZYSPIESZY TO WYPŁATĘ ŚRODKÓW

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności