Piątek, 01 grudnia 2023
Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz
pochmurno
-3°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MOJA ILUMINACJA ŚWIETLNA”

Ocena 0/5

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MOJA ILUMINACJA ŚWIETLNA”
1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest BLACHERE POLSKA (dalej
zwany: „Organizatorem”).
2. Partnerem Konkursu jest Miasto Bydgoszcz.
3. Celem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzoną iluminację
świąteczną.
4. Adresatami konkursu plastycznego są dzieci i młodzież z bydgoskich szkół podstawowych i bydgoskich
placówek oświatowych i kulturalnych oraz ze szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych
prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, w dwóch
kategoriach:
a) klasy 1- 3
b) klasy 4 - 6
5. Termin konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 18 września. Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych
upływa 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do
Organizatora na adres poczty elektronicznej.
6. Prace konkursowe muszą być indywidualną pracą własną Uczestnika przesłaną przez placówkę szkolną
lub młodzieżowe domy kultury.
7. Każda szkoła lub placówka kultury w ramach konkursu może przesłać Organizatorowi po 3 prace z każdej
kategorii - maksymalnie 6 prac.
8. Prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice (z zastrzeżeniem p.7), w dowolnym formacie,
z dowolnych materiałów. Praca musi być płaska.
9. Po wykonaniu pracy plastycznej należy:
a) sfotografować pracę plastyczną,
b) przesłać plik z fotografią pracy plastycznej oraz skanem prawidłowo wypełnionych i podpisanych
o świa d cze ń (za ł. 2 i za ł. 3 ) na adres e-mail Organizatora: info@blachere-polska.pl w tytule
maila wpisując „Konkurs plastyczny”,
UWAGA! Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika, a zawarte w pliku oświadczenia muszą
być czytelne (w szczególności niezamazane lub niezacienione) oraz muszą pozwalać na ich wielokrotny odczyt.
10. Dostarczone fotografie prac konkursowych nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność
Organizatora.
11. Przesłanie na konkurs fotografii prac wraz z podpisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych
oświadczeniami (zał. 2. i zał. 3.) jest jednoznaczne ze zgodą na uczestnictwo w niniejszym Konkursie,
akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu oraz zgodą na nieodpłatne, nieograniczone
rozpowszechnianie prac przez Organizatora Konkursu. Osoby składające zgłoszenie ponoszą pełną
odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych prac ze szczególnym uwzględnieniem
naruszenia praw lub/i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich wynikłych ze zgłoszeniem prac
do Konkursu.
12. Z chwilą przesłania fotografii pracy plastycznej wraz z oświadczeniami Organizator ma prawo do
publicznego udostępniania pracy, w tym do:
a) wprowadzania pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu,
b) publiczną prezentację na terenie miasta Bydgoszcz oraz w Parku Myślęcinek na terenie Lumina
Park by Blachere,
c) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
13. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych
osobowych Uczestnika, p r z e z jego rodziców lub opiekunów prawnych, zawartych w
oświadczeniach.
14. Dane osobowe Uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i
ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane
ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjną dla osób
przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
15. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
16. Wyniki Konkursu i nagrody.
a) O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora
b) Skład Jury ustala Organizator.
c) Spośród przekazanych prac Jury wyłoni jednego laureata z każdej kategorii wiekowej z
zastrzeżeniem, że Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
d) Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie 7 dni od końcowego terminu nadsyłania
prac plastycznych.
e) Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami:
 Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem,
wpłynięcie pracy plastycznej w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia
 Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy
plastycznej.
f) Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury.
g) Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 listopada 2023 r. na scenie Bydgoskiego
Jarmarku Świątecznego 2023 w Bydgoszczy oraz na fanpage’a Organizatorów na portalu
Facebook:
https://www.facebook.com/people/Blachere-Polska/100063597395861/
https://www.facebook.com/BydgoskiJarmarkSwiateczny/
h) Jury wyłoni również prace, które nie zostaną nagrodzone, ale zostaną wykonane w formie
iluminacji przez firmę Blachere Polska i wyeksponowane na terenie Bydgoskiego Jarmarku
Świątecznego oraz w Lumina Park Blachere ,,Magiczna Podróż” w LPKiW „Myślęcinek”.
i) Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatora, takie jak wejście
dla całej rodziny do Lumina Park Blachere Bydgoszcz oraz gadżety promocyjne Miasta Bydgoszcz.
Po zakończonym sezonie wystawy iluminacji prac laureat konkursu otrzyma swoją iluminacje.
j) Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród lub innego ich podziału.
k) Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania
Konkursu lub terminu przesyłania prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie
przed upływem terminu składania prac plastycznych.
18. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na fanpage’u na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/people/Blachere-Polska/100063597395861/ oraz
https://www.facebook.com/BydgoskiJarmarkSwiateczny/
19. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach
wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych prac plastycznych w
danej kategorii wiekowej.
20. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie
rozstrzyga Organizator.
21. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatora udziela pani Danuta Grochowa
pod nr telefonu 668 318 492.
22. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

plakat

Pliki do pobrania:

REGULAMIN_konkursu.pdf
Format: pdf, 168.01 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.