Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
17°C

Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60+ w związku w wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 r. (Dz. U. Z 2024 r. poz. 344.).

Ocena 0/5

Komunikat w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców 60+

 

Informuję, że w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów  do Parlamentu Europejskiego na dzień 9 czerwca 2024 r. w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2024 r. poz. 344.), wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:     

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;    

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;      

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".  

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.         

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Kcyni:           

ustnie – w Biurze Obsługi Klienta,  Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia (biuro - parter) lub w biurze nr 204, czynne  poniedziałek, środa, czwartek, w godz. od 7.00 do 15.00,  wtorek od 7.00 do 16.00 oraz piątek w godz. od 7.00 do 14.00 
pisemnie – na adres Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
w formie elektronicznej na adres ESP – adres: /umkcynia/skrytka .
 

najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r.

 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego.

 

 

I. Wymagane dokumenty: 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego
Formularz druku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, oraz na stronie bip.kcynia.pl – Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.  wniosek wybory w dniu 9 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

ustnie - w Biurze Obsługi Klienta (biuro parter) lub w biurze nr 204 - Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 20 (centrala) w. 114, czynne poniedziałek, środa, czwartek, w godz. od 7.00 do 15.00,  wtorek od 7.00 do 16.00 oraz piątek w godz. od 7.00 do 14.00 
pisemnie - pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia;
w formie elektronicznej - w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /umkcynia/skrytka .
II. Przewidywany termin załatwienia sprawy:     

Burmistrz Kcyni  informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania.          
  
III. Sposób załatwienia sprawy: 

Informacja przekazywana jest ustnie na podany przez wyborcę numer telefonu lub pisemnie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub adres miejsca zamieszkania lub pobytu.              

 


IV. Komórka odpowiedzialna:  
  
Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury biuro nr 204 - Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 20 (centrala) w. 114, poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00 wtorek od 7.00 do 16.00, piątku w godz. 7:00 - 14:00.          
  
V. Podstawa prawna:       
 - art. 37e, art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408.)        
           
VI. Informacja w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla wyborców 
w wyborach posłów  do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 
2024 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r.  (Dz. U. Z 2024 r. poz. 344.):             
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:               
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672.);               
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;         
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;         
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;         
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;       
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z: 
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie o zmianę miejsca głosowania, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;  albo   
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego – zwanego dalej „transportem do lokalu”;;     
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.                  

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt, burmistrz gminy, prezydent miasta, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688 i 1720), poza przewozem, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.     
Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu burmistrzowi najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (najpóźniej w terminie do 27 maja 2024 r.)  przed dniem 9 czerwca 2024 r. dniem wyborów posłów  do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. (Dz. U. Z 2024 r. poz. 344.).  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu:             
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,                   
2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.  

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup