Gmina Kcynia

Garść informacji z ZUS

Ocena 0/5

Wniosek o dalsze 800+ warto złożyć jeszcze w kwietniu

Blisko 148 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres wypłat uprawnieni  przekazali  do ZUS-u w regionie, w kraju niemal 2,7 mln. By nie mieć przerwy w wypłacie 800+ warto złożyć wniosek do końca kwietnia.

Od 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 800+” na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2025 r.  Rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego tylko do 28 marca złożyli blisko 148 tys. takich wniosków, w całym kraju niemal 2,7 mln. Wypłata świadczeń na nowy okres rozpocznie od czerwca- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeśli rodzic chce zachować ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca, poprawnie wypełniony wniosek o 800+ powinien złożyć do końca kwietnia. Wówczas pierwsza wypłata z nowego okresu świadczeniowego trafi do niego do 30 czerwca. 

Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca, jeśli wpłynie w czerwcu- do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec.  Świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 400 zł. Wniosek o wsparcie można złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Rodzice wniosek mogą również przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Już 695 tys. emerytów i rencistów pobrało mLegitymację

Z elektronicznych legitymacji emeryta-rencisty korzysta już prawie 695 tys. klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można ją pobrać z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki niej można m.in. potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg i zniżek.

Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Każda uprawniona osoba może pobrać cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel.  Z tej możliwości w ubiegłym roku skorzystało ponad 611 tys. świadczeniobiorców ZUS, a w tym roku - 83,5 tys., co łącznie daje liczbę 694,5 tys.- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak korzystać z mLegitymacji

Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel, wybrać opcję "Dodaj dokument" 
i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Co ważne jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta-rencisty. 

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty jest równoważnym odpowiednikiem tradycyjnej, plastikowej karty. Poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu można m.in. potwierdzić statut emeryta lub rencisty, prawo do świadczeń zdrowotnych, czy skorzystać z przysługujących ulg 
i zniżek, na przykład na bilety komunikacji miejskiej, czy zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych 
i placówkach kultury. Dzięki mLegitymacji osoby uprawnione mogą także otrzymać zwolnienie 
z części opłat za rehabilitację, czy skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Z elektronicznej legitymacji można korzystać bez względu na dostęp do internetu.

Plastikowa legitymacja tylko na wniosek

Od stycznia ubiegłego roku ZUS wydaje plastikową legitymację emeryta – rencisty tylko na wniosek. 

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (formularz 
o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i elektronicznej. Każda legitymacja w formie tradycyjnej karty, jak i wersji cyfrowej jest aktualna zgodnie z terminem ważności. Podlega również aktualizacji w przypadku zmiany: imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału NFZ emeryta lub rencisty, czy po upływie terminu ważności dokumentu. 

ZUS wypłaca kolejne trzynastki

Ponad 66 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę 118 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie trafiło do blisko 913 tys. emerytów i rencistów w łącznej kwocie ponad 1,6 mld zł.  Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynastą emeryturę wypłaca z urzędu razem ze świadczeniem za kwiecień.  Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego część emerytów i rencistów, których termin płatności świadczenia przypadał 
1 kwietnia, otrzymała dodatkową gratyfikację przed Wielkanocą- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił 66,3 tys. trzynastek, na łączną kwotę ponad 
118 mln zł. Do piątku trzynastkę otrzyma kolejne 57 tys. osób na kwotę 101,6 mln zł. W sumie do 
15 kwietnia w województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma ponad 286,2 tys.  osób na łączną kwotę przeszło 509,8 mln zł – dodaje rzecznika.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze  1 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1 586,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto i więcej - 1 406,67 zł. 

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności