Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
18°C

Aktualności

Zarządzeniem Nr 168.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2024, 2/2024, 3/2024 i 4/2024, powołano członków komisji konkursowych. Szczegóły w załączonym zarządzeniu. 

*********************

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVII/494/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Burmistrz Kcyni

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kcynia do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2024 r. zadań publicznych Gminy Kcynia.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Kcynia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2024 (konkursy ofert 1-4/2024) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 grudnia 2023 r. na formularzu (do pobrania w załączniku). Skan formularza prosimy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. 

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 52 589 37 20 wew. 115 lub e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

***********************************

 Forum NGO powiatowe (27 - 10 - 2023) 

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" oraz Starosta Nakielski serdecznie zapraszają przedstawicieli Państwa organizacji na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego "Lepszy przykład niż wykład" - generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.   
  Miejsce: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku (ul. Wyzwolenia 13, Paterek)
  Termin: 8 listopada 2023 r., początek o godz. 16.30
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6.11.2022 r. telefonicznie pod numerem telefonu 577 753 019 lub mailowo na adres: partnerstwo.naklo@wp.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

zaproszenie na forum NGO wraz z programem

****************************

Zarządzenie Nr 197.2022
Burmistrza Kcyni

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559), Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r. rozdział XII ust. 1,2 oraz art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, których składy osobowe określa załącznik Nr 1.

§ 2. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

§ 3. Komisje konkursowe obradują na podstawie regulaminu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ocena złożonych ofert dokonywana jest za pomocą kart oceny projektu, które stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***************************

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił dziś tj. 2.12.2022 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań w roku 2023.

Aplikacja za pośrednictwem generatora wniosków witkac.

Terminy składania wniosków podane są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych (większość konkursów kończy się 12 stycznia 2023 r.).

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2354/regulaminy

**************************

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Burmistrz Kcyni

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kcynia do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2023 r. zadań publicznych Gminy Kcynia.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Gminę Kcynia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2023 (konkurs ofert nr 1/2023 został już ogłoszony)  zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 16 grudnia 2022 r. na formularzu (do pobrania w załączniku). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim w Kcyni w godzinach pracy urzędu, bądź w wyjątkowych przypadkach w sposób zdalny.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 52 589 37 20 wew. 115 lub e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

***************

Spotkania nt. Witkaca w Bydgoszczy i Toruniu

Twoja organizacja pozarządowa planuje złożenie oferty w ramach w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO – edycja 2023? Przyjdź na spotkanie, na którym dowiesz się, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w Witkacu. „Jak przygotować ofertę w Witkacu w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO” – to temat spotkań w Toruniu i Bydgoszczy, na które zaprasza Ośrodek Tłok.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady składania ofert w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych – edycja 2023 – ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności Witkaca – systemu, za pomocą którego Urząd Marszałkowski przeprowadza konkursy. Omówiony zostanie także wzór oferty realizacji zadania publicznego: syntetyczny opis zadania, działania, rezultaty, harmonogram itp.

Gdzie i kiedy?

1 grudnia, Bydgoszcz, BCOPW, Gdańska 5, godz. 12.30-15.30

12 grudnia, Toruń, Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, sala Patio I piętro, godz. 13.00-16.00

Dla kogo?

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak się zgłosić?

Prześlij mail na rozwoj@tlok.pl, podając imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, w tytule maila wpisując „spotkanie nt. Witkaca”.

Kto prowadzi?

Spotkanie poprowadzi Joanna Kamińska ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Wsparcie szkoleniowe jest realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Wnioski można składać do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.

W 2023 roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ze środków nowego programu dotacyjnego będą wspierane projekty włączające społeczności lokalne w obchody tej rocznicy. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł, a beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od  1 stycznia do 20 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Załączniki do pobrania:

Instrukcja składania wniosku w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Regulamin programu dotacyjnego BPN „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Zapraszamy do składania wniosków i zachęcamy do uważnego zapoznania się z regulaminem, zwłaszcza w zakresie kwalifikujących się zadań oraz z zadań wyłączonych z dofinansowania nie tylko ze środków dotacji, ale także w ramach wkładu własnego.

 

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/ 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie 159.2023
Format: docx, 10.79 kB
Składy komisji konkursowych 2024
Format: docx, 29.55 kB
Informacja 2024
Format: docx, 18.73 kB
Oświadczenie 2024
Format: docx, 24.3 kB
Zgoda 2024
Format: docx, 22.15 kB
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup